Světci k nám hovoří...


blah. Jana Soderini

Ioanna Soderini

1. září, připomínka
Postavení:terciářka OSM
Úmrtí:asi 1367

ŽIVOTOPIS

Narodila se asi r. 1301 ve Florencii v Itálii. Jako její učitelka je uváděna blah. Juliána Falconieri. Jisté je, že byla oslovena životem řádu služebnic Panny Marie, jehož první řád (uváděný i jako servité) založilo sedm obchodníků z jejího města v r. 1233 a byl potvrzen s augustiánskou řeholí papežem Alexandrem IV. K němu vedle druhého řádu vznikl i třetí - osob žijících ve světě. Mezi tyto terciáře se Jana Soderini rozhodla vstoupit již ve 12 letech a brzy oblékla hábit Služebnic Panny Marie a začala život kajícnosti.

Vedle častého rozjímáním o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho Matky je zmiňována její eucharistická úcta a je vyzdvihována její čistota. Přesto je zdůrazňováno, že většinu života vedla boj s ďáblem a proto bývá k jejímu vyobrazení přidáván jako atribut. Janina osobnost a spiritualita bývá často zahalena legendami.

Blahořečená byla 1. 10. 1828 papežem Lvem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ægidius, abbas in valle Flaviana (s. VI/VII); Iosue (XII.stol. př. Kr.); Iuliana de Collalto (1262); Verena (s. IV); Lupus, ep. Senonen (asi 623); Ioanna Soderini (asi 1367); (Christinus /Michael/ Roca Huguet et XI socii*) (1936); Maria a Monte Carmelo Moreno Benítez et Maria a Refugio Carbonell Mu (1936); Terentianus (ca. s. IV); Vincentius, ep. Aquen. (ca. s. IV); Verena Verena (s. IV); Victorius, ep. Cenomanen (ca. 490); Constantius, ep. Aquinaten. (ca. 570); Christinus (Michael) Roca Huguet et XI socii, (1936): Beniamin (Alexander) Cobos Celada* (1936); Alphonsus Sebastiá Vi (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.