Světci k nám hovoří...


blah. Marie Moreno Benítez a Marie Carbonell Munoz

Maria a Monte Carmelo Moreno Benítez et Maria a Refugio Carbonell Mu

1. září, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Marie Carbonell Munoz /Carmen/ se narodila 24. 8. 1885 v Villamartin, v blízkosti Cadice (Cádiz) ve Španělsku. Po smrti otce se rozhodla vstoupit do kláštera sester, "Dcer Panny Marie, pomocnice křesťanů", který byl salesiánskou větví.

Marie Moreno Benítez /Amparo/ se narodila 9. 11. 1893 v Alboraya poblíž Valencie. I tato Španělka z rolnické rodiny vstoupila do téhož řádu a v roce 1923 složila profesní sliby.

Za občanské války doprovázela 1. 9. 1936 spolusestru Marii Carmen do nemocnice. U jejího výjezdu je zastavili milicionáři a po chvíli obě, protože patřily do katolického řádu, zastřelili.

Papež Jan Pavel II. je s dalšími mnoha oběťmi blahořečil 11. 3. 2001.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ægidius, abbas in valle Flaviana (s. VI/VII); Iosue (XII.stol. př. Kr.); Iuliana de Collalto (1262); Verena (s. IV); Lupus, ep. Senonen (asi 623); Ioanna Soderini (asi 1367); (Christinus /Michael/ Roca Huguet et XI socii*) (1936); Maria a Monte Carmelo Moreno Benítez et Maria a Refugio Carbonell Mu (1936); Terentianus (ca. s. IV); Vincentius, ep. Aquen. (ca. s. IV); Verena Verena (s. IV); Victorius, ep. Cenomanen (ca. 490); Constantius, ep. Aquinaten. (ca. 570); Christinus (Michael) Roca Huguet et XI socii, (1936): Beniamin (Alexander) Cobos Celada* (1936); Alphonsus Sebastiá Vi (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.