Světci k nám hovoří...


sv. Anteros

Antherus, Pp

3. ledna, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:236

ŽIVOTOPIS

Byl řecké národnosti a jeho otcem byl Romulus. Podle jména snad pocházel z nižšího stavu. Za Maximinova krvavého pronásledování byl Anteros ještě za papeže Ponciána (pam. 13. 8.), odsouzeného do sardinských dolů, vybrán za jeho nástupce. Papež Poncián 28. 9. 235 z úřadu odstoupil, aby jako odsouzenec v sardinských dolech umožnil vybranému nástupci ujmout se vedení církve. V témže roce 21. 11. začal Anterosův pontifikát, který netrval déle než 42 dnů. S myšlenkou na zachování dokumentů o raných mučednících založil vatikánskou knihovnu. Zemřel 3. 1. a na mnoha místech je uvedeno, že jako oběť pronásledování za císaře Maximina Thraxe. Toto je někde do jisté míry zpochybňováno pro chybějící zápis jeho jména v tehdejších oficiálních seznamech mučedníků.

Papež Anteros byl jako první papež pohřben do papežské krypty v Kalixtových katakombách na Via Appia a jeho náhrobek má nápis v řečtině: „ANTEROS EPI“.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (asi 500); Antherus, Pp (236); Theopemptus et Theonas, m. in Bithynia (asi 304); Gordius (304); Daniel (asi 304); Theogenes, m. Parii (320); Florentius, ep. Viennen (po roce 377); Cyriacus Elias Chavara (1871)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.