Světci k nám hovoří...


Marie Vaillot a Otýlie Baumgarten @

Marie Vaillot a Otýlie Baumgarten Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Vaillota a 46 družek

Maria Anna Vaillot et XLVI soci

1. února, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Marie Anna Vaillot se narodila 13. 5. 1736 ve Fontainebleau ležícím asi 60 km od Paříže. Její otec zemřel asi měsíc po jejím narození. Již v dětství začala navštěvovat Společnost dcer křesťanské lásky. Ty se v jejím rodném městě staraly o chudé, nemocné a sirotky. Marie Anna Vaillot se v dospělosti rozhodla k nim vstoupit a 25. 9. 1761 začala v Paříži svou formaci. V dalším roce byla poslaná do kláštera sv. Ludvíka ve Fontenay, kde byla asi 15 let. V roce 1777 byla se sestrou Otýlií Baumgarten poslaná do nemocnici sv. Jana v Angers.

Mezi léty 1788–1789 byla velmi tuhá zima, následně velká neúroda a nárůst cen potravin. U chleba o polovinu, přitom klesly mzdy v průměru o 25 % a velmi se zvýšila nezaměstnanost. Tím vším nejvíce trpěli chudí. V Paříži došlo 14. 7. 1789 ke vzbouření a útoku na Bastilu s jejím obsazením jako symbolu svrchované moci krále Ludvíka XVI. Následovalo zrušení všech privilegií a feudálních práv. Ústavodárné národní shromáždění odhlasovalo tzv. Deklaraci lidských práv, podle které si měli být všichni lidé rovní a svobodní. Pod podobnými hesly toto ústavodárné shromáždění znárodnilo církevní majetek (2. 11. 1789) a neoprávněně zrušilo církevní ustanovení. Pro duchovenstvo vyhlásilo občanskou ústavu, jejímž podepsáním se duchovní stávali státními úředníky. K tomu byli donucováni skládat přísahu věrnosti státu a o tom, kdo může být knězem a biskupem, měla rozhodovat tzv. „volba lidu,“ vedená revolucionáři. Papež Pius VI. pak z důvodu ochrany víry prohlásil takové volby za neplatné. Těm, kdo revolucionářům složili přísahu věrnosti státu, zakázal výkon kněžské služby. Kněží i řeholnice (od 5. 1. 1794) odmítající složit přísahu, pokud nebyli deportováni, byli brutálně zabíjeni. Společná připomínka všech mučedníků z té doby je 7. 1.

Do Angers 2. 9. 1793 došla petice, že sestry musí za každou cenu co nejdříve složit přísahu. Už druhého dne byla k východu z nemocnice vyslána skupina 15 mužů, aby sestrám zabránili odejít. Sestry však zůstaly pevné ve svém rozhodnutí. Jen tři z 36 sester komunity v Angers podlehly naléhání, když bylo vyhlášeno, že zasvěcené ženy, které do 10 dnů nesloží přísahu, mají jedinou vyhlídku, a to rozsudku smrti. Ze zatčených 19. 1. 1794 byly odděleny představená Antoinetta Tailhadeová, Marie Anna a Otýlie a umístěné do kláštera Dobrého pastýře přeměněného na vězení. Mučednická smrt Marie Anny a Otýlie měla oslabit pevnost představené ostatních sester, které dosud odmítly přísahat. Mezi sestrami z nemocnice společnosti dcer křesťanské lásky byly i vdané ženy. Dne 1. 2. bylo v Angers odsouzeno 398 osob, z nichž je zde připomínáno 47 blahořečených, ale během doby počet zabitých v tomto městě stoupl asi na dva tisíce lidí.

Tříkilometrovou cestou k místu popravy mnohé odsouzené ženy zpívaly a modlily se. Šly svázané ve dvojicích. Sestry se modlily litanie ještě v blízkosti společné jámy, ve které skončila těla předchozí skupiny.

Důstojník Ménard, který velel skupině sester, k nim naposled promluvil s návrhem zachránit je před smrtí, protože prokázaly lidem mnoho služeb. Řekl jim, aby se vrátily domů i bez skládání přísahy, která se protiví jejich svědomí, a on že osobně potvrdí, že ji složily“. Sestra Marie Anna něco takového odmítla slovy: „Děkuji vám za velkodušnou nabídku. Naše svědomí nám nejen nedovolí složit přísahu, ale nechceme ani to, aby si o nás všichni ostatní mysleli, že jsme ji složily.“ Po této odpovědi důstojník nařídil střelbu a první řady padaly k zemi. Marie Anna zasažená jen do ramene zůstala stát a modlila se „Odpusť jim, Pane, oni nevědí, co dělají!“ Popravčí četa po skončení střelby začala šavlemi dobíjet ženy, které se na okraji jámy hýbaly a usmrtila i Marii Annu Vaillot, která je tohoto dne připomínána v čele blahoslavených.

Jejími druhy ve smrti byly následující mučednice, jejichž uváděná místa narození jsou doplněná o francouzský departement.

Otýlie Baumgarten, narozená 15. 11. 1750 v Gondrexange, Moselle

Gabriela Androuin, narozená 6. 9. 1755 v Saint-Lambert-du-Lattay, Maine-et-Loire

Petrína Androuin, narozená 31. 8. 1760 v Saint-Lambert-du-Lattay, Maine-et-Loire

Zuzana Androuin, narozená 16. 3. 1757 v Saint-Lambert-du-Lattay, Maine-et-Loire

Viktorie Bauduceau, narozená 20. 9. 1745 v Thouars, Deux-Sèvres (provdaná Révélière)

Františka Bellanger, narozená 24. 6. 1735 v La Trinité-d'Angers, Maine-et-Loire

Petrína Besson, narozená asi roku 1742 v Essarts, Vendée

Magdaléna Blond, narozená asi roku 1763 v Angers, Maine-et-Loire

Františka Bonneau, narozená asi roku 1763 v Saint-Léger-en-Anjou, Maine-et-Loire

Jana Bourigault, narozená 24. 10. 1757 v Chaudefonds, Maine-et-Loire

Renata Cailleau, narozená 6. 7. 1752 v Saint-Aubin-de-Luigné, Maine-et-Loire (provdaná Girault)

Marie Cassin, narozená 21. 1. 1750 v Chanteloup, Maine-et-Loire (provdaná Moreau)

Simona Chauvigné, narozená 12. 3. 1728 v Chaudefonds, Maine-et-Loire

Jana Marie Chauvigné, narozená 21. 2. 1755 v La Jumellière, Maine-et-Loire (provdaná Rorteau)

Kateřina Cottanceau, narozená asi roku 1733 v Bressuire, Deux-Sèvres

Karla Davy, narozená 19. 10. 1760 v Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire

Ludvíka Déan de Luigné, narozená 17. 11. 1757 v Argeton-Notre-Dame, Mayenne

Anna Františka de Villeneuve, narozená 11. 9. 1741 v Seiches-sur-le-Loir, Maine-et-Loire

Marie Fausseuse, narozená asi roku 1740 v Boësse, Deux-Sèvres (provdaná Banchereau)

Jana Fouchard, narozená 10. 9. 1747 v Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire (provdaná Chalonneau)

Marie Galard, narozená asi roku 1739 v Saint-Laurent-de-la-Plaine, Maine-et-Loire (provdaná Quesson)

Marie Gasnier, narozená 8. 11. 1756 v Ménil, Mayenne (provdaná Mercier)

Marie Grillard, narozená 5. 10. 1753 v Saint-Pierre de Cholet, Maine-et-Loire

Renata Grillard, narozená 10. 2. 1766 v Saint-Pierre de Cholet, Maine-et-Loire

Petrína Grille, narozená 6. 2. 1742 v Rochefort-sur-Loire, Maine-et-Loire

Jana Gruget, narozená asi roku 1745 v Châtillon-sur-Sevre, Deux-Sèvres

Anna Hamard, narozená asi roku 1742 v Saint-Clément, Maine-et-Loire

Petrína Ledoyen , narozená 16. 9. 1764 v Saint-Aubin-de Luigné, Maine-et-Loire

Marie Lenée, narozená 14. 7. 1729 v Saint-Nicolas de Saumur, Maine-et-Loire (provdaná Lepage de Varancé)

Marie Leroy, narozená v roce 1755 (místo neznámé; provdaná Brevet)

Marie Leroy, narozená 19. 5. 1771 v Montilliers, Maine-et-Loire

Renata Martin, narozená asi roku 1752 (místo neznámé)

Františka Michau, narozená asi roku 1765 (místo neznámé)

Jakobína Monnier, narozená 16. 1. 1726 v Saint-Melaine, Maine-et-Loire

Františka Pagis, narozená 14. 10. 1732 v Gouis, Maine-et-Loire (provdaná Railleau)

Magdaléna Perrotin, narozená 30. 3. 1744 v Saint-Germain-des-Près, Maine-et-Loire

Petrína Phélippeaux, narozená 13. 5. 1740 v Saint-Nicolas de Saumur, Maine-et-Loire (provdaná Sailland D'epinatz)

Marie Anna Pichery, narozená 30. 7. 1754 v Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire (provdaná Delahaye)

Růžena Quenion, narozená 20. 1. 1764 v Mozé-sur-Louet, Maine-et-Loire

Ludvíka Rallier de la Tertviere, narozená 24. 4. 1732 v Châteaugontier, Mayenne

Markéta Riviere , narozená 20. 8. 1756 v La Ferrière-de-Flée, Maine-et-Loire (provdaná Huau)

Marie Rouault, narozená 26. 10. 1744 ve městě Vezins, Maine-et-Loire (provdaná Bouju)

Petrína Sailland d'Espvatz, narozená 24. 3. 1768 v Saint-Nicolas de Saumur, Maine-et-Loire

Magdaléna Sailland d'Espinatz, narozená 9. 8. 1770 v Saint-Nicolas de Saumur, Maine-et-Loire

Renata Valin, narozená 8. 3. 1760 v Chaudefonds, Maine-et-Loire

Papež Jan Pavel II. je 19. 2. 1984 společně blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.