Světci k nám hovoří...


blah. Kristin Roca Huguet /Michael/ a 11 druhů

(Christinus /Michael/ Roca Huguet et XI socii*)

1. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Z velkého množství obětí občanské války ve Španělsku jsou jako mučedníci vzpomínáni především ti, kteří odešli z tohoto světa položením života pro službu Kristu. I jejich počet se blíží k tisícovce (největší skup. blah. 498 a 233, ti dnešní ze skup.102 muč.) a protože jsou připomínáni v pro ně nejvýznamnější den, je zde dnes vzpomenuto 12 milosrdných bratrů z Nemocničního řádu sv. Jana z Boha (OH Ordo Hospitalarius S. Ioannis a Deo; označováni též zkratkou FBF - bonifratri).

Ke své službě se sešli i s dalšími bratry v nemocnici v Carabanchel Alto, kde byly dovoleny náboženské úkony a ošetřování nemocných. Ale 1. 9. při obědě přišli milicionáři a sebrali od stolu 12 milosrdných bratrů. Po několika hodinách údajného vyšetřování je postříleli v Boadillo del Monte, v madridské oblasti.

Papež Jan Pavel II., který tyto mučedníky blahořečil 25. 10. 1992 mezi 71 mučedníky téhož řádu (s 51 klarentiny), při beatifikační slavnosti o nich řekl: "Nezalekli se vyhrožování ani pronásledování. Byli připraveni životem zpečetit pravdu; pravdu, kterou vyznávali ústy. Byli připraveni darovat svůj život, protože nikdo nemá větší lásku než ten, který daruje svůj život (srov. Jan 15,13). ...Mnozí v hodině smrti opakovali Kristova slova: ,Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.´(Lk 23,34) Všichni raději volili smrt než zapření své víry a duchovního stavu. Šli na místo popravy klidně, přijali dar mučednictví, kterého se necítili hodni, ač v srdcích všech, především mladých, svítili velké ideály hlásání evangelia všem lidem. Chtěli se zrealizovat ve službě nemocným… V hodině největší zkoušky demonstrovali velkou lásku ke svému společenství, ale i k svým rodinám, v jejichž lůně získali semeno víry a činili první kroky křesťanského života, díky kterým poznali své řeholní povolání, nacházejíce v sebezapření a velkodušnosti svých rodičů skutečnou oporu."

Zde je představen kněz a 11 jeho společníků, prostých bratrů OH, zastřelených 1. září 1936 v Boadillo del Monte, v Madridu ve Španělsku:

Kristin Roca Huguet /Michael/ narozený 6. 6. 1899 v Mollins de Rei v diecézi Barcelona v Katalánii. Do řádu OH vstoupil velmi mladý. Kněžské svěcení přijal v srpnu 1926. Stal se rektorem a byl popraven v 37 letech.

Benjamín Cobos Celada /Alexandr/ narozený 9. 7. 1887 v Palencia. Ve ve 14 letech vstoupil do řádu OH a 12. 11. 1905 skládal řeholní sliby. Zemřel jako prostý bratr ve věku 49 let.

Cecílius López López /Jindřich / narozený 25. 6. 1901 ve Fondón v provincii Almería, do řádu OH vstoupil v roce 1916. Zemřel jako prostý bratr ve věku 35 let.

Cézarius Nino Pérez /Marian/ narozený 15. 9. 1878 v Torregutiérrez v Segovia, do řádu OH vstoupil v roce 1900 a sliby složil 21. 6. 1904. Zemřel jako prostý bratr ve věku 57 let.

Kanut Franco Gómez /Josef/ narozený 23. 12. 1871 v Aljucer v provincii Murcia, do řádu OH vstoupil v roce 1893 a sliby složil 7. 4. 1895. Zemřel jako prostý bratr ve věku 64 let.

Karmel Gil Arano /Isidor/ narozený 15. 5. 1879 v Tudela v provincii Navarra, do řádu OH vstoupil v roce 1905. Zemřel jako prostý bratr ve věku 57 let.

Kosmas Brun Arará /Šimon Isidor Joakim / narozený 12. 11. 1894 v Santa Coloma de Farners poblíž Gerony, do řádu OH vstoupil v roce 1916. Zemřel jako prostý bratr ve věku 41 let.

Dozitás Rubio Alonso /Vilém / narozený 10. 2. 1869 v Madrigalejo poblíž Burgos, do řádu OH vstoupil v roce 1894. Zemřel jako prostý bratr ve věku 67 let.

Eutymius Aramendía García /Mikuláš/ narozený 23. 12. 1878 v Oteiza de la Solana v arcidiecézi Pamplona v provincii Navarra, do řádu OH vstoupil v roce 1893 a sliby složil 19. 9. 1937. Jako prostý bratr byl i superiorem komunity. Zemřel ve věku 57 let.

Faustin Villanueva Igual /Antonín/ narozený 23. 1. 1913 v Sarrión, poblíž Teruel, vstoupil do řádu OH, v němž složil sliby 28. 8. 1932. Zemřel jako prostý bratr ve věku 33 let.

Proces Ruiz Cascales /Jáchym / narozený 4. 10. 1887 v Beniel, v provincii Murcia, do řádu OH vstoupil v roce 1915 a sliby složil 2. 4. 1917. Jako prostý bratr byl i superiorem komunity. Zemřel ve věku 48 let.

Rufin Lasheras Aizcorbe /Krescens/ narozený 15. 6. 1900 v Arandigoyen v arcidiecézi Pamplona v provincii Navarra , do řádu OH vstoupil v roce 1927. Zemřel jako prostý bratr ve věku 36 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ægidius, abbas in valle Flaviana (s. VI/VII); Iosue (XII.stol. př. Kr.); Iuliana de Collalto (1262); Verena (s. IV); Lupus, ep. Senonen (asi 623); Ioanna Soderini (asi 1367); (Christinus /Michael/ Roca Huguet et XI socii*) (1936); Maria a Monte Carmelo Moreno Benítez et Maria a Refugio Carbonell Mu (1936); Terentianus (ca. s. IV); Vincentius, ep. Aquen. (ca. s. IV); Verena Verena (s. IV); Victorius, ep. Cenomanen (ca. 490); Constantius, ep. Aquinaten. (ca. 570); Christinus (Michael) Roca Huguet et XI socii, (1936): Beniamin (Alexander) Cobos Celada* (1936); Alphonsus Sebastiá Vi (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.