Světci k nám hovoří...


sv. Marin

Marinus, anachoreta

4. září, připomínka
Postavení:poustevník, přesněji anachoreta
Úmrtí:s. IV/V
Patron:San Marina

ŽIVOTOPIS

Jeho narození je udáváno kolem roku 285. Za Diokleciánova pronásledování křesťanů byl prý mezi těmi, kteří v Rimini vykonávali nucené práce. Proto bývá též uváděn jako Marin z Rimini. Jisté je, že byl hlasatelem evangelia a přišel na Monte Titano jako jáhen. Zde si postavil poustevnu, ač nešlo o zcela pusté místo, žil v modlitbě a odříkání. Přicházelo za ním zřejmě i více lidí, kterým hlásal Boží slovo. Toto místo na italské Adrii se stalo oblíbeným a vznikl zde samostatný malý stát San Marino, za jehož zakladatele je považován sv. Marin.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Moyses, propheta (zač. 12. stol. př.Kr.); Rosalia, virgo panormitana (s. XII); Marinus, anachoreta (s. IV/V); Bonifatius Pp I. (422); Ida, vidua in Saxonia (825); Irmgardis (asi 1089); Catharina Mattei (1547); Maria a Sancta Crecilia Romana /Dina/ Bellanger (1929); Bernardus /Iosephus/ Bieda Grau (1936); Caletrix (ante 573); Fredaldus (ca. s. IX); Scipio Hieronymus Brigéat de Lambert (1794); Maria a Sancta Crecilia Romana (Dina) Bellanger (1929); Iosephus Paschalis Carda Saporta (1936); Franciscus Sendra Ivars (1936); Bernardus (Iosephus) Bieda Grau (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.