Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Kateřina de´Ricci

Catharina de´Ricci

2. února, připomínka
Postavení:řeholnice, mystička
Úmrtí:1590
Patron:Prata, výrobců dýmek a obchodníků s tabákem
Atributy:prsten, stigmata

ŽIVOTOPIS

V Prato v Toskánsku byla přijata do řehole sv. Dominika. Žila tvrdým asketickým životem, ale byla laskavá a veselé mysli. V 25 letech byla zvolena převorkou. Z lásky ke Kristu toužila hodně trpět a byla omilostněna pěti Kristovými ranami - stigmaty. Mimořádné milosti se snažila tajit, ale pověst o nich se rozšířila a lidé k ní přicházeli v zástupech. Všem byla rádkyní a těšitelkou. Přesto byla často tupena a nazývána pokryteckou a blouznilkou.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

UTRPENÍ KŘÍŽE SMYSLEM ŽIVOTA

Narodila se roku 1522 ve Florencii v rodině šlechtice. Její křestní jméno bylo Alexandrina. Matka jí velmi brzo zemřela a otec ji dal na výchovu do kláštera Dominikánek v Monticelli, kde byla i její příbuzná Ludvíka. Ve 14 letech ji odtud odvedl a chtěl ji provdat. Na její prosby od svého úmyslu upustil a dovolil jí vstoupit na trvalo do kláštera v Prato. Tam dostala řeholní jméno Kateřina.

Její touhou bylo doplňovat rozjímání o utrpení Krista asketickým životem a s ním trpět pro záchranu hříšníků. Nám je to těžko pochopitelné, ale takovýto kříž představuje heroický projev lásky a přináší smír, proto je královskou cestou k blaženosti.

Co všechno může znamenat věta: "Vzít kříž a jít za Ježíšem?" Pro každého to bude zřejmě něco jiného, ale podstatný způsob má být vždy týž: "S maximální láskou a ve společenství Ježíše." K tomu je pozván každý z nás podle darů, které jsou mu dány. Kateřina Ježíše velice milovala, proto byla více obdarovaná právě utrpením, ale i zázraky a viděními. Z lásky nosila řetěz a hrubý oděv a bičováním si připomínala, co Ježíš pro nás snášel. Později ji Pán obdaroval viditelnými stigmaty a každý týden od čtvrtečního večera prožívala Ježíšovo utrpení i jeho lásku, s níž trpěl. Utrpení bez lásky by bylo zcela bezcenné. Láska mu dává smysl a činí je plodným. Navíc láska sama utrpením roste.

Ve 25 letech sestry zvolily Kateřinu za převorku. Vládla jim víc příkladem než slovem a vedla je k dokonalosti. Některým osobnostem své doby, zejména Filipu Nerimu, psala také dopisy, které se dochovaly.

Svatořečená byla 29. 6. 1746 papežem Benediktem XIV.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.