Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Kateřina de´Ricci
Catharina de´Ricci

2. února, připomínka
Postavení:řeholnice, mystička
Úmrtí:1590
Patron:Prata, výrobců dýmek a obchodníků s tabákem
Atributy:prsten,stigmata

ŽIVOTOPIS

V Pratě v Toskánsku byla přijata do řehole sv. Dominika. Žila tvrdým asketickým životem, ale byla laskavá a veselé mysli. V 25 letech byla zvolena převorkou. Z lásky ke Kristu toužila hodně trpět a byla omilostněna pěti Kristovými ranami - stigmaty. Mimořádné milosti se snažila tajit, ale pověst o nich se rozšířila a lidé k ní přicházeli v zástupech. Všem byla rádkyní a těšitelkou. Přesto byla často tupena a nazývána pokryteckou a blouznilkou.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

UTRPENÍ KŘÍŽE SMYSLEM ŽIVOTA

Narodila se roku 1522 ve Florencii v rodině šlechtice. Její křestní jméno bylo Alexandrina. Matka jí velmi brzo zemřela a otec ji dal na výchovu do kláštera Dominikánek v Monticelli, kde byla i její příbuzná Ludvíka. Ve 14 letech ji odtud odvedl a chtěl ji provdat. Na její prosby od svého úmyslu upustil a dovolil jí vstoupit na trvalo do kláštera v Pratu. Tam dostala řeholní jméno Kateřina.

Její touhou bylo doplňovat rozjímání o utrpení Krista asketickým životem a s Ním trpět pro záchranu hříšníků. Nám je to těžko pochopitelné, ale takovýto kříž představuje heroický projev lásky a přináší smír, proto je královskou cestou k blaženosti.

Co všechno může znamenat věta: Vzít kříž a jít za Ježíšem? Pro každého to bude zřejmě něco jiného, ale podstatný způsob má být vždy týž: "S maximální láskou a ve společenství Ježíše." K tomu je pozván každý z nás podle darů, které jsou mu dány. Kateřina Ježíše velice milovala a proto byla více obdarovaná právě utrpením, ale i zázraky a viděními. Z lásky nosila řetěz a hrubý oděv a bičováním si připomínala, co Ježíš pro nás snášel. Později ji Pán obdaroval viditelnými stigmaty a každý týden od čtvrtečního večera prožívala Ježíšovo utrpení i jeho lásku, s níž trpěl. Utrpení bez lásky by bylo zcela bezcenné. Láska mu dává smysl a činí je plodným. Navíc láska sama utrpením roste.

Ve 25 letech sestry zvolily Kateřinu za převorku. Vládla jim víc příkladem než slovem a vedla je k dokonalosti. Některým osobnostem své doby, zejména Filipu Nerimu, psala také dopisy které se dochovaly.

Svatořečená byla v roce 1746.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Pr; Catharina de´Ricci (1590); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Ioanna de Lestonnac (1640); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Stephanus Bellesini (1840); Flosculus (ca. 500); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Maria Catharina Kasper (1898); Andreas Carolus Ferrari (1921)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský