Světci k nám hovoří...


blah. Kateřina Mattei

Catharina Mattei

4. září, připomínka
Postavení:dominikánská terciářka a mystička
Úmrtí:1547

ŽIVOTOPIS

Narodila se v červnu roku 1486 v Racconigi v provincii Cuneo v severní Itálii. Otec Jiří Matouš byl kovář a matka Billia Ferrari měla před Kateřinou již pět synů. Kateřina od dětství vynikala ve ctnostech a uvádí se, že měla nadpřirozené dary. Stala se dělnicí v textilní továrně a od 23 let začala navštěvovat dominikánský klášter. Po pěti letech, v roce 1514, se stala laickou terciářkou řádu sv. Dominika. Vynikala horlivostí a její schopnosti a dary se pro některé osoby staly příčinou závisti, vymýšlení pomluv a šíření podezření. Kateřina se proto přestěhovala do Caramanga. Tam také zemřela.

Pro praktikování ctností v heroickém stupni ji papež Pius VII. 9. 4. 1808 blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Moyses, propheta (zač. 12. stol. př.Kr.); Rosalia, virgo panormitana (s. XII); Marinus, anachoreta (s. IV/V); Bonifatius Pp I. (422); Ida, vidua in Saxonia (825); Irmgardis (asi 1089); Catharina Mattei (1547); Maria a Sancta Crecilia Romana /Dina/ Bellanger (1929); Bernardus /Iosephus/ Bieda Grau (1936); Caletrix (ante 573); Fredaldus (ca. s. IX); Scipio Hieronymus Brigéat de Lambert (1794); Maria a Sancta Crecilia Romana (Dina) Bellanger (1929); Iosephus Paschalis Carda Saporta (1936); Franciscus Sendra Ivars (1936); Bernardus (Iosephus) Bieda Grau (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.