Světci k nám hovoří...


blah. Bernard Bieda Grau

Bernardus /Iosephus/ Bieda Grau

4. září, připomínka
Postavení:mučedník OFMCap
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 23. 7. 1867 v Lugar Nuevo de Fenollet poblíž Valencie ve Španělsku. Pátý den byl pokřtěn jménem Josef. Bernard je jeho pozdější řeholní jméno. V mládí podporoval rodiče až do doby, než se jich mohl ujmout bratr. Teprve ve 32 letech, 2. 2. 1900, mohl obléci vytoužený kapucínský hábit. Po roce složil dočasné sliby a za další tři roky sliby trvalé v klášteře v Orihuela (Alicante). Zde dostal službu sběratele almužen. Byl oblíbený, vynikal mírumilovností, pokorou a láskou k bližním. Po zavření kláštera za občanské války v roce 1936 se nějakou dobu skrýval. Byl však láskou puzen ke službě Bohu i lidem. Zabit byl revolucionáři na cestě z Beniganim, blízko obce Genoves v diecézi Valencie.

Pohřben byl s dalšími oběťmi na hřbitově v Genoves.

Papež Jan Pavel II. ho blahořečil 11. 3. 2001 v Římě mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Moyses, propheta (zač. 12. stol. př.Kr.); Rosalia, virgo panormitana (s. XII); Marinus, anachoreta (s. IV/V); Bonifatius Pp I. (422); Ida, vidua in Saxonia (825); Irmgardis (asi 1089); Catharina Mattei (1547); Maria a Sancta Crecilia Romana /Dina/ Bellanger (1929); Bernardus /Iosephus/ Bieda Grau (1936); Caletrix (ante 573); Fredaldus (ca. s. IX); Scipio Hieronymus Brigéat de Lambert (1794); Maria a Sancta Crecilia Romana (Dina) Bellanger (1929); Iosephus Paschalis Carda Saporta (1936); Franciscus Sendra Ivars (1936); Bernardus (Iosephus) Bieda Grau (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.