Světci k nám hovoří...


sv. Vavřinec z Canterbury

Laurentius, ep. Cantuarien

2. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:619

ŽIVOTOPIS

Byl mezi prvními mnichy posílanými do Anglie papežem Řehořem Velikým a byl spolupracovníkem světce Augustina z Canterbury. Ten ho vysvětil na biskupa a učinil svým nástupcem. Jeho jmenování však neodpovídalo pravidlům. O vztahy s křesťanskými Brity na západě usiloval bezúspěšně, podobně jako jeho předchůdce. Krále Edbalda obrátil na křesťanskou víru tím, že za jeho pohanské revolty setrval na místě a neuprchl. Dle legendy byl podpořen sv. Petrem, který se mu zjevil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.