Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Vavřinec z Canterbury
Laurentius, ep. Cantuarien

2. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:619

ŽIVOTOPIS

Byl mezi prvními mnichy posílanými do Anglie papežem Řehořem velikým a byl spolupracovníkem světce Augustina z Canterbury. Ten ho vysvětil na biskupa a učinil svým nástupcem. Jeho jmenování však neodpovídalo pravidlům. O vztahy s křesťanskými Brity na západě usiloval bezúspěšně, podobně jako jeho předchůdce. Krále Edbalda obrátil na křesťanskou víru tím, že za jeho pohanské revolty setrval na místě a neuprchl. Dle legendy byl podpořen sv. Petrem, který se mu zjevil.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Pr; Catharina de´Ricci (1590); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Ioanna de Lestonnac (1640); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Stephanus Bellesini (1840); Flosculus (ca. 500); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Maria Catharina Kasper (1898); Andreas Carolus Ferrari (1921)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský