Světci k nám hovoří...


sv. Sozon

Sozon

7. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Narodil se i zemřel na území dnešního Turecka. Jeho původní jméno před přijetím sv. křtu bylo Tarasio. V blízkosti města Pompeiopoli v Kilikii se stal pastýřem ovcí. Ovlivněn zážitkem ve spánku vydal se do města Pompeiopoli. Vstoupil do pohanského chrámu a v něm poničil sochu uctívané modly tím, že jí urazil ruku ze zlata a rozdrtil ji na malé kousky, které šel hned rozdat mezi chudé. Pak došlo k jeho zatčení a výslechu. Soudce mu navrhl možnost získání svobody za uctívání božstva, ale Sozon vyznal svou víru i přesvědčení, jak špatná by to byla výměna. Dostal pak obuv s hřebíky dovnitř a musel se v ní pohybovat. Protože i nadále odmítal pohanské nabídky a měl na mysli jen čest pravého Boha, skončil upálením. Jako přibližná doba jeho mučednické smrti bývá uváděn začátek IV. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcus Crisini, Stephanus Pongracz et Melchior Grodziecki (1619); Regina, m. Alesiæ (století neznámé); Sozon (století neznámé); Evurtius (s. IV); Gratus, ep. Augustan. (s. V); Clodoaldus (560); Madelberta (asi 705); Ioannes Laudensis (asi 1106); Stephanus de Castellione Dumbarum (1208); Thomas Tsuji, Ludovicus et Ioannes Maki* (1627); Randulphus Corby et Ioannes Duckett (1644); Ioannes Baptista Mazzucconi (1855); Eugenia Picco (1921); Ignatius Klopotwoski (1931); Festus et Desiderius (s. IV); Memorius et socii (s. V); Alpinus, ep. Catalaunen. (s. V); Carissima (s. VI/VII); Hilduardus (ca. 760); Gauzlinus (962); Claudius Barnabas Laurent de Mascloux et Franciscus d'Oudinot de la Boissiere (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.