Světci k nám hovoří...


sv. Klodoald

Clodoaldus

7. září, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:560

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 522 jako syn Chlodomíra, krále v Orleansu, jenž byl synem franckého krále Clovise. Je tedy vnukem sv. Klotildy (pam. 3. 6.) a strýcové bažící po majetku a moci mu usilovali o život. Klodoald si zvolil službu Bohu a ve svém mládí, zřejmě i před úkladnými nepřáteli, odešel vést asketický život na periférii Paříže nebo na osamělé místo v jejím okolí. Mezi důvody patřilo i to, že byl osloven životopisem poustevníka Severína (pam. 8. 1.) a zatoužil ho následovat. Studoval Písmo svaté a vedl kontemplativní život. Po nějaké době v tajnosti přešel do Provence. Od biskupa Eusébia přijal kněžské svěcení.

Klodoaldovi je mu připisováno založení kláštera Novigentum, který byl později přejmenován na Saint-Cloud v Nogent- le- Roy.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcus Crisini, Stephanus Pongracz et Melchior Grodziecki (1619); Regina, m. Alesiæ (století neznámé); Sozon (století neznámé); Evurtius (s. IV); Gratus, ep. Augustan. (s. V); Clodoaldus (560); Madelberta (asi 705); Ioannes Laudensis (asi 1106); Stephanus de Castellione Dumbarum (1208); Thomas Tsuji, Ludovicus et Ioannes Maki* (1627); Randulphus Corby et Ioannes Duckett (1644); Ioannes Baptista Mazzucconi (1855); Eugenia Picco (1921); Ignatius Klopotwoski (1931); Festus et Desiderius (s. IV); Memorius et socii (s. V); Alpinus, ep. Catalaunen. (s. V); Carissima (s. VI/VII); Hilduardus (ca. 760); Gauzlinus (962); Claudius Barnabas Laurent de Mascloux et Franciscus d'Oudinot de la Boissiere (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.