Světci k nám hovoří...


sv. Madelberta

Madelberta

7. září, připomínka
Postavení:řeholnice OSB
Úmrtí:asi 705
Patron:žen v těhotenství; vzývána za šťastný porod

ŽIVOTOPIS

Pochází z Belgie. Její matkou byla sv. Valtruda (s pam. 9. 4.) a otcem hrabě, sv. Vincenc Madelgario (s pam. 14. 7.). Měla tři sourozence Landerika, Dentlina a Aldetruda. Jejich babičkou byla sv. Bertila (pův. pam. 11. 5.). Rodiče později založili benediktinský klášter v Mons. Madelberta, stejně jako sestra Adeltruda, vstoupila do kláštera v Maubeuge na území dnešní Francie. Zde se stala údajně abatyší a žila až do smrti. Je vzpomínáno, že šila křestní roucha pro novokřtěnce a prokazovala mnoho dobra.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcus Crisini, Stephanus Pongracz et Melchior Grodziecki (1619); Regina, m. Alesiæ (století neznámé); Sozon (století neznámé); Evurtius (s. IV); Gratus, ep. Augustan. (s. V); Clodoaldus (560); Madelberta (asi 705); Ioannes Laudensis (asi 1106); Stephanus de Castellione Dumbarum (1208); Thomas Tsuji, Ludovicus et Ioannes Maki* (1627); Randulphus Corby et Ioannes Duckett (1644); Ioannes Baptista Mazzucconi (1855); Eugenia Picco (1921); Ignatius Klopotwoski (1931); Festus et Desiderius (s. IV); Memorius et socii (s. V); Alpinus, ep. Catalaunen. (s. V); Carissima (s. VI/VII); Hilduardus (ca. 760); Gauzlinus (962); Claudius Barnabas Laurent de Mascloux et Franciscus d'Oudinot de la Boissiere (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.