Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Štěpán Bellesini

Stephanus Bellesini

2. února, připomínka
Postavení:řeholník
Úmrtí:1840

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze zbožné rodiny v Tridentu, kde se narodil 25. 11. 1774. Vstoupil do řádu augustiniánů eremitů, který nemá oficiální označení. Musel přerušit studium v Bologni z důvodu obsazení města revolučním vojskem. Po návratu domů zřídil školu, kterou spravoval do r. 1817. Působil jako inspektor a pak se vrátil k řádu. Byl proto zbaven hodností a práv, které mu příslušely, neboť ho úřady chtěly zlákat nejdříve zpět. V Ganazzanu se stal novicmistrem. Vynikal laskavostí a milosrdnými skutky, proto byl nazýván otcem chudých. V době epidemie ošetřoval nemocné, nakazil se a zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.