Světci k nám hovoří...


sv. Floskul

Flosculus

2. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 500

ŽIVOTOPIS

Byl asi 13. biskupem v Orléans v tehdejší římské provincii Gallia Lugdunensis na území dnešní Francie. Podle snad méně pravděpodobného údaje jednalo se o 11. biskupa tohoto města. Poukázáním na dobu, ve které žil, je dopis jeho současníka Zdeňka (Sidonia) Apolinaria (pam. 21. 8.). Mimo fakta, že byl jako biskup zařazen mezi svaté a zůstává zapsán v Římském martyrologiu, jsou o něm další údaje ztraceny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.