Světci k nám hovoří...


blah. Šimon Fidati de Cassia

Simon Fidati de Cassia

2. února, připomínka
Postavení:augustiniánský kněz
Úmrtí:1348

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 1295 v Cassia (dnešní Cascii) v Itálii. V mládí vstoupil do řádu svatého Augustina. Nejdříve prý krátce projevoval zájem hlavně o přírodní vědy a pak začal studium filozofie. Po vstupu do řádu pokračoval ve studiu spirituality a teologie. Dával přednost samotě a rozjímání, ale zapojoval se i do apoštolské činnosti. Stal se velmi dobrým kazatelem a učitelem duchovního života. Za cíl si stanovil formovat lidi k podobě Krista. Při svých promluvách se zaměřoval na zdůrazňování Ježíšova lidství, na jeho blízkost ke každému člověku. Tento směr vycházel z augustiniánských tradic nazvaných „teologie srdce“. Otec Šimon poukazoval na ústřední postavení Boží lásky a snažil se ji přibližovat lidem. Vedle života plného lásky, který byl u něj tou nejzákladnější hodnotou řeholního společenství, zdůrazňoval i poslušnost řeholním pravidlům a smysl pro bratrské společenství.

Spisovatelské činnosti se věnoval většinou v noci. Napsal několik významných publikací, ve kterých usiloval o to, aby přivedl čtenáře, stejně jako posluchače, k osvojení si života podle evangelia a k prohloubení jejich vztahu ke Kristu. Uvádí se, že měl významný vliv na veřejný život své doby.

Byl velmi aktivní i za morové epidemie v Toskánsku, na jejíž nákazu nakonec zemřel 2. 2. 1348 ve Florencii. Jeho relikvie jsou uloženy v kapli krypty baziliky svaté Rity z Cascia. Blahořečený byl v roce 1833 papežem Řehořem XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.