Světci k nám hovoří...


blah. Adam Bargielski

Adamus Bargielski

8. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 7. 1. 1903 v Kalinowe v Polsku. Po maturitě začal studovat na vojenské škole, ale již v dalším roce 1925 přešel do kněžského semináře v Lomži. Vysvěcen byl 24. 2. 1929 a v Poznani nastoupil do pastorační služby jako kaplan. Následně byl biskupem poslán na další studie práv do Strasburgu. Vrátil se však s nedokončeným právním vzděláním. Pak vystřídal 7 polských farností jako kaplan, tou poslední byl Myszynec.

Je uváděno, že rád pracoval s mládeží a byl horlivým knězem i když je zmiňována jeho nedostatečná disciplinovanost. A to zejména pro jedno nepovolené vzdálení se z místa služby a jeho neklid, požadující častější změnu.

Na faře Myszynec, dne 9. 4. 1940, gestapo zatklo 80tiletého faráře Klementa Sawického. V té době byl jeho kaplan Adam na návštěvě nemocného. Jakmile se to při zpáteční cestě dozvěděl, hned zamířil k německé policii a navrhl zde výměnou za stařičkého faráře sebe. Bylo mu vyhověno, ale byl poslán jako vězeň do Dzialdowa, pak do Dachau, odtud do Gusenu a znovu do koncentračního tábora v Dachau, kde se stal číslem 22061. Přes to všechno neztratil vnitřní pokoj a nikdy nelitoval svého rozhodnutí, učiněného z lásky. Po jednom z dozorcových úderů už nevstal.

Farníci v Myszynec na jeho připomínku umístili v kostele nápis: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele."(Jan 15,13) A papež Jan Pavel II. ho 13. 6. 1999 ve Varšavě, při své sedmé apoštolské cestě, prohlásil blahořečeným společně s dalšími 107 polskými mučedníky ze II. světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Nativitas ; Hadrianus, m. Nicomediæ (století neznámé); Isaac, ep. in Armenia (438); Sergius Pp I (701); Corbinianus (725); Seraphina Sforza (1478); Thomas de Villa Nova (1555); Antonius a Sancto Bonaventura, Dominicus Castellet et XX socii* (1628); Fridericus Ozanam (1853); Ismael Escrihuela Esteve (1936); Apolonia Lizarraga a Santísimo Sacramento Zabalegui (1936); Adamus Bargielski (1942); Ladislaus Blądziński (1944); Faustus, Dius et Ammonius (ca. 311); Petrus de Chavanon (ca. 1080); Thomas Palaser, Ioannes Norton et Ioannes Talbot* (1600); Iosephus C, Theodemirus Ioachim (Adrianus) Sainz Sainz et Eventius Richardus (Eusebius Alphonsus) Urjurra* (1936); Marinus Blanes Giner (1936); Paschalis Fortu (1936); Iosepha a Sancto Ioanne Ruano García et Maria Perdolens a Sancta Eulalia Puig Bonany (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.