Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Hyacint
Hyacinthus, m. in Sabinis

9. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé
Atributy:palma

ŽIVOTOPIS

Je uváděný jako římský mučedník ze Sabinerlandet, o němž legendární vyprávění uvádí, že byl vržen do moře, ale místo utopení byl zázrakem zachráněn. Později prý byl pro víru sťat. Rok 690, udávaný jako přibližný, je nejistý. Pohřben byl na hřbitově u římské cesty Via Labicana a ve starším martyrologiu byl zapsán společně s mučedníky Alexandrem a Tiburciem v Sabinis.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Claver (1654); Gorgonius, m. Romæ (po r. 203); Hyacinthus, m. in Sabinis (století neznámé); Ciaranus (s. VI); Turibia seu Maria de la Cabeza (s. XII); Georgius Douglas (1587); Maria Euthymia /Emma/ Űffing (1955); Petrus Bonhomme, presbyter (1861); Iacobus Desideratus Laval (1864); Franciscus Gárate Aranguren (1929)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský