Světci k nám hovoří...


blah. Mikuláš Saggio de Langobardis

Nicolaus Saggio de Langobardis

2. února, připomínka
Postavení:řeholní bratr OM
Úmrtí:1709

ŽIVOTOPIS

Narodil se 6. 1. 1650 v Longobardi poblíž Cosenzy v Itálii jako syn chudých rolníků. Byl pokřtěn jménem Jan (Giovanni Battista). Pro velkou chudobu rodiče neměli na školné, ale Jan využil možnosti navštěvovat katechetické kurzy a v nich se naučil číst a psát. V roce 1668 se stal terciářem řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Paoly (pam. 2. 4.) a dál pokračoval v práci rolníka. Po několika letech však odešel do kláštera v Paola, kde 29. 9. 1671 složil řeholní sliby Nejmenších bratří Františka z Paoly (OM) a přijal nové jméno Mikuláš.

Vystřídal více řádových komunit a s plným nasazením v nich vykonával práce kostelníka, zahradníka, zdravotníka, kuchaře i vrátného. Dětmi i rodiči byl chválen jako velmi dobrý katecheta a on sám prý nejraději ošetřoval chudé a nemocné, za nimiž viděl přítomnost Krista. Často měl mystické zážitky.

V roce 1683 konal pouť z Říma do Lorety za osvobození Vídně a křesťanské Evropy od osmanských vojsk. V lednu 1709 nabídl svůj život jako oběť pro církev na odvrácení nové vlny rabování Říma a do měsíce zemřel po přijetí svátostí „na cestu“ – viaticum.

Blahořečený byl 17. 9. 1786 papežem Piem VI. a kanonizován 23. 11. 2014 papežem Františkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.