Světci k nám hovoří...


blah. František Gárate Aranguren

Franciscus Gárate Aranguren

9. září, připomínka
Postavení:řeholník TJ
Úmrtí:1929

ŽIVOTOPIS

Narodil se 3. 2. 1857 v Recarte blízko zámku Loyola a poblíž Azpeitia ve Španělsku. Rodiče František a Marie mu dali dobrou křesťanskou výchovu. Po skončení školy v Azpeitia se r. 1871 přestěhoval do Orduña (Vizcaya). V 17 letech odešel do jezuitského kláštera, ale v oblasti Baskov vypukla občanská válka, proto byl z Kastilie poslán na noviciát do Poyanne na jih Francie. Po dvou letech, 2. 2. 1876 složil dočasné sliby a stal se ošetřovatelem nemocných. Hned následující rok byl vyslán do jezuitského kláštera sv. Jakuba v La Guardia (oblast Pontevedra) na hranici s Portugalskem. Přes deset let poskytoval zdravotnickou službu, při které vynikal trpělivostí, svědomitostí, láskou a dobrotou.

V roce 1887 byl přeložen do Bilbao a až do konce života zde dozrával ve vrátnici jezuitské university v Deusto k svatosti. Při této službě bylo znát, že je plný vnitřního pokoje a na dotaz Boetta, odkud ho bere, odpověděl: "Vše se snažím dělat co nejlíp a zbytek dělá Pán. S jeho pomocí se vše stává lehké a krásné, protože máme dobrého Pána!" Studenty povzbuzoval a pro každého měl dobré slovo v duchu modlitby a úsměv. Všichni ho pro jeho srdečnost přezdívali "hodný bratr lásky." Byl oblíbený u všech bez rozdílu postavení. Zemřel v 72 letech.

Papež Jan Pavel II. při jeho blahořečení 6. 10. 1985 o něm řekl, že od mládí otevíral své srdce Pánu, který klepal na jeho dveře a zval ho stát se jeho věrným žákem a přítelem. A on jako P. Maria, kterou miloval, odpovídal velkodušně a s neomezenou důvěrou na volání milosti. - V tom bychom měli vidět nejlepší vzor pro náš život.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Claver (1654); Gorgonius, m. Romæ (po r. 203); Hyacinthus, m. in Sabinis (století neznámé); Ciaranus (s. VI); Turibia seu Maria de la Cabeza (s. XII); Georgius Douglas (1587); Maria Euthymia /Emma/ Űffing (1955); Petrus Bonhomme, presbyter (1861); Iacobus Desideratus Laval (1864); Franciscus Gárate Aranguren (1929)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.