Světci k nám hovoří...


sv. Nemesius

Nemesius, m. Romæ via Tiburtina

10. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:251

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Alexandrie v Egyptě. Nejdříve zde byl souzen za zločin rouhání a málem sťat. Následně byl ospravedlněn, ale za Dioklecianova pronásledovaní byl znovu předveden před soudce Emiliána. Vyznal před ním věrnost křesťanské víře a pro Kristovo jméno, jež vyznával, byl opakovaně mučen a nakonec odsouzen k upálení se zločinci, aby končil podobně jako Spasitel ukřižovaný mezi dvěma lotry.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii (1622); Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1305); Nemesius, m. Romæ via Tiburtina (251); Nemesianus, Felix (257 - 258); Pulcheria (453); Agabius (s. V); Theodardus, ep. Tungren (asi 670); Autbertus, ep. Abrincen (725); Oglerius (1214); Ambrosius Eduardus Barlow (1641); Iacobus Gagnot (1794); Æmilianus, ep. Valentinen. (post 374); Salvius, ep. Albien. (584); Sebastianus Kimura, Franciscus Morales et L socii: Agnes Takeya (1622)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.