Světci k nám hovoří...


sv. Nemesián, Felix, Lucius, Felix starší, Liteus, Polián, Viktor, Jader a Dativus

Nemesianus, Felix

10. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:257 - 258

ŽIVOTOPIS

Jedná se o skupinu biskupů, kněží a jáhnů v Africe. V jejich čele je uveden biskup Nemesián z Numidie a devět dalších. Za divokého pronásledování křesťanů za císařů Valeriana a Galliena byli v Africe biskupové zajati, krutě zbiti a dopraveni na nucené práce do mramorových dolů s dalšími duchovními. Pracovali za strašných podmínek a museli přitom snášet kruté fyzické týrání, kterému v letech 257 až 258 podlehli. Údajně asi po ročním násilí, kterému byli trvale vystaveni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii (1622); Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1305); Nemesius, m. Romæ via Tiburtina (251); Nemesianus, Felix (257 - 258); Pulcheria (453); Agabius (s. V); Theodardus, ep. Tungren (asi 670); Autbertus, ep. Abrincen (725); Oglerius (1214); Ambrosius Eduardus Barlow (1641); Iacobus Gagnot (1794); Æmilianus, ep. Valentinen. (post 374); Salvius, ep. Albien. (584); Sebastianus Kimura, Franciscus Morales et L socii: Agnes Takeya (1622)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.