Světci k nám hovoří...


sv. Pulchérie Aelie

Pulcheria

10. září, připomínka
Postavení:císařovna
Úmrtí:453
Atributy:kříž, lilie, žezlo

ŽIVOTOPIS

Narodila se 19. 1. 399 v Konstantinopoli (slovansky označovaném jako Cařihrad a dnešní turecký İstanbul) jako dcera císaře Arcadia a jeho manželky Aelie Eudoxie. Jejími sourozenci byli: o dva roky starší Flaccilla, o rok mladší Arcadia, o dva roky mladší Theodosius a poslední její sestra Marina se narodila r. 403. Po jejím narození matka zemřela a otec - císař Arcadius zemřel r. 408. Poté východořímský trůn připadl sedmiletému Theodosiu, o kterého se staral eunuch Antioch a za děti vládl schopný a rázný regent Anthemius. V roce 414 jeho místo zaujala patnáctiletá Aelia Pulcheria, která byla 4. 7. prohlášena Augustou císařovnou. Měla velmi dobré vzdělání i pevné křesťanské základy. Život brala s veškerou zodpovědností vůči lidem i Bohu. S tím souvisela její askese a rozhodnutí pro život v mravní čistotě, k němuž nabádala i své sestry Arcadii a Marinu. Po dobu vlády za Theodosia II. zakládala kostely a bojovala proti bludu nestorianismu. Nechala vyzvednout ostatky 40 mučedníků ze Sebasty a přenést je do Konstantinopole.

V roce 421 Pulchérie vyjednávala sňatek Theodosia II. s athénskou Athenais, asi včetně svátosti křtu, při němž nevěsta obdržela jméno Aelia Eudocia. Pulchérie údajně v souvislosti s politickými problémy opustila r. 447 císařský dvůr a odešla do kláštera. Když o tři roky později její bratr Theodosius II. podlehl zranění páteře při pádu s koně, Pulchérie se r. 450 vrátila, aby zajistila dobrou vládu. Provdala se za vojevůdce Marciona a s tímto mužem, kterého učinila císařem, má zásluhu na konání církevního sněmu v Chalcedonu r. 451. Na něm bylo odsouzeno monofyzitské bludné učení a zdůrazněna pravda dvojí přirozenosti v Kristu. O dva roky později zemřela ve věku 54 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii (1622); Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1305); Nemesius, m. Romæ via Tiburtina (251); Nemesianus, Felix (257 - 258); Pulcheria (453); Agabius (s. V); Theodardus, ep. Tungren (asi 670); Autbertus, ep. Abrincen (725); Oglerius (1214); Ambrosius Eduardus Barlow (1641); Iacobus Gagnot (1794); Æmilianus, ep. Valentinen. (post 374); Salvius, ep. Albien. (584); Sebastianus Kimura, Franciscus Morales et L socii: Agnes Takeya (1622)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.