Světci k nám hovoří...


sv. Agabius

Agabius

10. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. V

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Itálie a působil v Novaře, ležící přibližně 22 km západně od Milána. Byl učedníkem a pomocníkem prvního biskupa novarské diecéze Gaudenzia a po jeho smrti byl ve IV. století jmenován jeho nástupcem. Vynikl eucharistickou úctou a je popisován jako moudrý pastýř, jenž byl člověkem modlitby, kterou doplňoval postem. Svěřenou diecézi vedl s odvahou a pečlivostí až do smrti.

Pohřben byl při silnici do Milána a jeho ostatky byly roku 890 přeneseny do katedrály Santa Maria.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii (1622); Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1305); Nemesius, m. Romæ via Tiburtina (251); Nemesianus, Felix (257 - 258); Pulcheria (453); Agabius (s. V); Theodardus, ep. Tungren (asi 670); Autbertus, ep. Abrincen (725); Oglerius (1214); Ambrosius Eduardus Barlow (1641); Iacobus Gagnot (1794); Æmilianus, ep. Valentinen. (post 374); Salvius, ep. Albien. (584); Sebastianus Kimura, Franciscus Morales et L socii: Agnes Takeya (1622)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.