Světci k nám hovoří...


sv. Autbert

Autbertus, ep. Abrincen

10. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:725

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Francie a stal se biskupem v Avranches na historickém území Neustria, v dnešní Normandii. O jeho životě se mnoho informací nedochovalo, ale je známo, že na pobřeží Normandie založil chrám a klášter Mont-Saint-Michel. K uctívání svatého Michaela Archanděla na vrchu Tomb se váže legenda, podle níž v roce 706 Autbert usnul na skále Rocher de la Tombe a ve snu se mu zjevil archanděl Michael, který s ním mluvil o stavbě kostela u místa, kde se nacházeli. Autbert se pak snažil při budování stavby jednat podle jeho pokynu. Další údajné vidění měl biskup v r. 707 a 708. Po dokončení byl chrám 16. 10. 709 zasvěcen archandělu Michaelovi. Autbert zemřel o 16 let později a byl pochován v kostele, který postavil. Klášter na Mont-Saint-Michel dobudovali benediktini a otevřeli ho v roce 993.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii (1622); Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1305); Nemesius, m. Romæ via Tiburtina (251); Nemesianus, Felix (257 - 258); Pulcheria (453); Agabius (s. V); Theodardus, ep. Tungren (asi 670); Autbertus, ep. Abrincen (725); Oglerius (1214); Ambrosius Eduardus Barlow (1641); Iacobus Gagnot (1794); Æmilianus, ep. Valentinen. (post 374); Salvius, ep. Albien. (584); Sebastianus Kimura, Franciscus Morales et L socii: Agnes Takeya (1622)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.