Světci k nám hovoří...


sv. Ambrož Eduard Barlow

Ambrosius Eduardus Barlow

10. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1641

ŽIVOTOPIS

Pochází ze severozápadní části Anglie. Narodil se u Manchesteru r. 1585 jako čtvrtý ze čtrnácti dětí křesťanských rodičů. Eduard odešel studovat humanitní vědy do Douai ve Francii a tam se také pravděpodobně stal řeholníkem. Ambrož bylo jeho řeholní jméno. Roku 1610 přešel do Valladolid ve Španělsku, kde vystudoval filosofii a teologii a pak se vrátil do Douai, kde v klášteře sv. Řehoře byl opatem jeho bratr Rudesind.

Ambrož Eduard Barlow byl v roce 1617 vyslán jako benediktinský kněz a misionář zpět do Anglie, kde působil téměř dvacet čtyři let. Hlásání evangelia začal v Morleys Hall, nedaleko Manchesteru. Byl vzorem trpělivosti a chudoby. Postil se a jeho strava byla mimořádně skromná. Při velikonočním kázání v roce 1641, za vlády Karla I., byl zatčen a vězněn čtyři měsíce na zámku Lancaster. Pak byl odsouzen k trestu smrti, protože hlásání katolické víry bylo zločinem a kněží, kteří nechtěli být souzeni jako zrádci, měli již dříve zemi opustit. V pátek 10. září 1641 byl Barlow veden k šibenici a za recitace modlitby Miserere byl pověšen.

Papež Pius XI. ho 15. 12. 1929 prohlásil blahoslaveným.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii (1622); Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1305); Nemesius, m. Romæ via Tiburtina (251); Nemesianus, Felix (257 - 258); Pulcheria (453); Agabius (s. V); Theodardus, ep. Tungren (asi 670); Autbertus, ep. Abrincen (725); Oglerius (1214); Ambrosius Eduardus Barlow (1641); Iacobus Gagnot (1794); Æmilianus, ep. Valentinen. (post 374); Salvius, ep. Albien. (584); Sebastianus Kimura, Franciscus Morales et L socii: Agnes Takeya (1622)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.