Světci k nám hovoří...


blah. Jakub /Hubert od sv. Klaudia / Gagnot

Iacobus Gagnot

10. září, připomínka
Postavení:mučedník a kněz OCD
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1753 ve Frolois ve Francii. Ve 20 letech vstoupil k bosým karmelitánům, přijal jméno Hubert od sv. Klaudia a stal se knězem. Po zrušení klášterů odešel k jedné rodině v Nancy. Roku 1793 byl zajat s označením "nebezpečný fanatik"a následující rok odsouzen k deportaci na nucené práce v Guyaně. Zůstal však vězněn na staré lodi, kde podle martyrologia povzbuzoval nemocné spoluvězně a zemřel na celkovou sepsi (otravu) , ve věku 41 let.

S ním bylo na dvou chátrajících lodích uvězněno 800 lidí. Mezi mnoha kněžími a řeholníky, kteří trpěli za věrnost římské církvi a katolické víře byli další tři karmelitáni, kteří odmítli přísahu souhlasu s revolučním zákonem církve: Jan Křtitel Duverneuile z Bruxellesw (18. 7.), Michael Ludvík Brularda (25. 7.) a Jakub Retouret (26. 8.). Martyrologium je připomíná v den jejich smrti.

Umučení karmelitáni byli mezi 63 francouzskými mučedníky z řad kněží a řeholníků, které papež Jan Pavel II. blahořečil 1. 10. 1995.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii (1622); Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1305); Nemesius, m. Romæ via Tiburtina (251); Nemesianus, Felix (257 - 258); Pulcheria (453); Agabius (s. V); Theodardus, ep. Tungren (asi 670); Autbertus, ep. Abrincen (725); Oglerius (1214); Ambrosius Eduardus Barlow (1641); Iacobus Gagnot (1794); Æmilianus, ep. Valentinen. (post 374); Salvius, ep. Albien. (584); Sebastianus Kimura, Franciscus Morales et L socii: Agnes Takeya (1622)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.