Světci k nám hovoří...


sv. Julián

Iulianus, m. Ancyræ

13. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Malé Asie, současného území Turecka, kde se v Ankaře (Ancyre) stal knězem. V době pronásledování křesťanů, které nařídil císař Licinius (308-323), opustil se 42 křesťany město a ukryl se s nimi v horském terénu s jeskyněmi. Pronásledovatelé ho dopadli na cestě pro pitnou vodu. Předvedli před prefekta a podrobili mučení, kterým z něho chtěli vynutit prozrazení úkrytu dalších křesťanů. Julián přiznal svou přináležitost ke Kristu, ale ničí jméno neprozradil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Chrysostomus, ep. et doctor Eccl. (407); Iulianus, m. Ancyræ (s. IV); Marcellinus, m. Carthagine (413); Maurilius (453); Amatus, abbas Habenden (asi 629); Venerius, eremita (s. VII.); Amatus, ep. Sedunen (asi 690); Maria a Iesu López de Rivas (1640); Ligorius (století neznámé); dedicatio basilicarum Calvarii et Sepulcri Domini (355); Litorius (371); Claudius Dumonet (1794); Aurelius Maria (Benvenutus) Villalón Acebrón (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.