Světci k nám hovoří...


sv. Simeon a Anna

Simeon et Anna

3. února, připomínka
Postavení:proroci
Atributy:Dítě Boží

ŽIVOTOPIS

Tento svátek nás svými postavami a dějem vrací k svátku Obětování Páně, kdy jsme si připomínali vystoupení Simeona a Anny v jeruzalémském chrámu.

Simeon byl muž spravedlivý a bohabojný, kterému ve zjevení bylo slíbeno, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. Písmo o něm říká: "Duch Svatý byl s ním." Z vnuknutí sv. Ducha přišel do chrámu, když se P. Maria s Josefem chystali k obětování Ježíška, jak předpisoval Zákon. V něm poznal Syna Božího, vzal jej do náručí a velebil Boha, jak můžeme číst u prvního svátku 3. 2. Předpověděl také, že Ježíš vyvolá boj v Izraeli i v celém lidstvu a bude k věčné spáse všem, kdo v něho uvěří, ale že bude i znamením, jemuž budou, ke své zkáze, zatvrzelí hříšníci odpírat.

Se Simeonem si připomínáme i prorokyni Annu. Písmo sv. o ní říká, že žila při chrámu a byla "dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilejšího věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami a v tu chvíli k nim (k svaté Rodině) přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma" ( Lk 2,36-38).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Blasius, ep. et m. in Armenia (asi r. 320); Ansgarius (865); Simeon et Anna; Celerinus, Celerina, Laurentius et Ignatius, m. Carthagine (s. III.); Leonius (s. IV.); Teridius et Remedius (s. IV./V.); Lupicinus, ep. Lugdunen (s. V.); Adelinus (asi 696); Wereburga (asi 700); Berlindis (s. VIII. až X.); Helinandus (po roce 1230); Ioannes Nelson (1578); Iustus Takayama Ukon (1615); Maria a Sancto Ignatio (Claudina) Thévenet (1837); Maria Anna Rivier (1838); Maria Helena Stollenwerk (1900); Aloysius Andritzki (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.