Světci k nám hovoří...


blah. Jan Nelson

Ioannes Nelson

3. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1578

ŽIVOTOPIS

Pochází ze šlechtické rodiny v městečku Skelton v Anglii. Narodil se jako první z pěti dětí v roce 1534. Byl to rok, v němž anglický král Jindřich VIII. se nechal parlamentem prohlásit za hlavu katolické církve v Anglii.

Jan se hlásil ke katolické církvi i když mnozí katolíci z obav před pronásledováním chodili na nekatolické bohoslužby. Až ve 39 letech se rozhodl stát knězem a odjel do anglického semináře v Douai ve Francii. V následujících dvou letech za ním přišli i jeho mladší bratři Tomáš a Martin. Jan přes pokročilý věk udivoval svojí snahou a poslušností. V červnu roku 1576 byl vysvěcen na kněze a 7. listopadu se vrátil do Anglie s dalšími čtyřmi druhy.

V té době vládla královna Alžběta, která byla proti každé katolické činnosti. Jan Nelson byl po půl roce přepaden a s obviněním, že je "papeženec" dopraven do londýnského vězení. Janovi v době věznění se podařilo stát členem jezuitského řádu. Při výsleších neohroženě nazval královnu bludařkou a odmítl složit přísahu, kterou by ji uznal za hlavu církve. Jako velezrádce byl pak odsouzen k smrti. Dva dny do vykonání rozsudku se na smrt připravoval postem a intenzivní modlitbou. V posledních slovech odpustil svým katům.

V prosinci 1886 byl blahořečen papežem Lvem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Blasius, ep. et m. in Armenia (asi r. 320); Ansgarius (865); Simeon et Anna; Celerinus, Celerina, Laurentius et Ignatius, m. Carthagine (s. III.); Leonius (s. IV.); Teridius et Remedius (s. IV./V.); Lupicinus, ep. Lugdunen (s. V.); Adelinus (asi 696); Wereburga (asi 700); Berlindis (s. VIII. až X.); Helinandus (po roce 1230); Ioannes Nelson (1578); Iustus Takayama Ukon (1615); Maria a Sancto Ignatio (Claudina) Thévenet (1837); Maria Anna Rivier (1838); Maria Helena Stollenwerk (1900); Aloysius Andritzki (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.