Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Peleus, Nilus, Eliáš a Patermutius
Peleus, Nilus

19. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

Peleus a Nilus byli biskupové v Egyptě. Eliáš byl kněz a Patermutius asi aktivní laik. Za Diokleciánova pronásledování byli zatčeni a jako vůdci křesťanů odsouzeni k tvrdé práci v měděných dolech v Palestině. Za slavení mše sv. v pracovním táboře byli za císaře Galeria údajně v Jordánsku upáleni asi r. 310.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ianuarius, ep. Beneventan (s. IV.); Peleus, Nilus (s. IV); Theodorus, ep. Cantuarien (690); Lantbertus (957); Maria de Cervellón (1290); Alphonsus de Orozco (1591); Maria Gulielma (1852); Trophimus, m. Synnadæ (s. inc.); Eustochius (461); Sequanus (s. VI); Marianus, eremita (s. VI); Grericus seu Abbo, ep. Meten. (ca. 642); Pomposa (853); Arnulphus, ep. Vapincen. (ca. 1075); Hyacinthus Hoynelos González (1936); Francisca Cualladó Baixauli (1936); Maria a Iesu de la Yglesia y de Varo, Maria Perdolens et Consolata Aguiar-Mella y Díaz* (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský