Světci k nám hovoří...


sv. Berlinda

Berlindis

3. února, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:s. VIII. až X.

ŽIVOTOPIS

Narodila se ve východních Flandrech v Belgii. Datum narození je neznámé, údaje se značně liší. Pro další zmínku o Normanech se předpokládá IX. století. Byla dcerou hraběte Odelarda z Meerbeke, který se z boje proti Normanům vrátil nakažený leprou. Traduje se, že Berlinda údajně projevila obavy z nakažení se otcovou nemocí a jeho to podráždilo tak, že ji vydědil ve prospěch kláštera založeného Gertrudou z Nivelles. Berlinda následně odešla za mniškami kláštera Moorsel u Alost, kde nějakou dobu žila v extrémní chudobě.

Po smrti rodičů se Berlinda vrátila do Meerbeke a vedla zde velmi asketický život. S několika dalšími ženami pomáhala chudým a potřebným, kterým rozdávala příjem z majetku po otci, ke kterému se opatství v Nivelles přihlásilo až po její smrti. To pak podporovalo i její kult. Vyskytuje se údaj, že zemřela 27 let po otcově smrti.

Legendy, týkající se jejího života i doby po smrti, připisují jí různé zázraky, které těžko mohou odpovídat skutečným událostem.

Někde je udáváno, že zemřela v roce 930-935. Její ostatky jsou v kostele svatého Petra v Meerbeke.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Blasius, ep. et m. in Armenia (asi r. 320); Ansgarius (865); Simeon et Anna; Celerinus, Celerina, Laurentius et Ignatius, m. Carthagine (s. III.); Leonius (s. IV.); Teridius et Remedius (s. IV./V.); Lupicinus, ep. Lugdunen (s. V.); Adelinus (asi 696); Wereburga (asi 700); Berlindis (s. VIII. až X.); Helinandus (po roce 1230); Ioannes Nelson (1578); Iustus Takayama Ukon (1615); Maria a Sancto Ignatio (Claudina) Thévenet (1837); Maria Anna Rivier (1838); Maria Helena Stollenwerk (1900); Aloysius Andritzki (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.