Světci k nám hovoří...


blah. Helinand

Helinandus

3. února, připomínka
Postavení:řeholník OCist.
Úmrtí:po roce 1230

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1160 u Saint-Just-en-Chaussée (v dnešním departementu Oise) ve Francii do šlechtické rodiny Flanderů. Studoval v Beauvais. Vynikal krásným hlasem a miloval poezii. Brzy byl počítán mezi nejslavnější trubadúry. Své úspěchy na knížecích dvorech náhle zaměnil za mnišský život ve Froidmontu u Beauvais. Zde v roce 1182 přijal cisterciácký hábit. Stal se řeholníkem, kterého lidé rádi poslouchali a řídili se jeho radami. V letech 1194 až 1197 složil báseň, která měla 50 slok a stala se známou ve vyšších kruzích, chválili ji i biskupové a ve středověku měla jistý vliv. Po Helinandovi se také dochovalo 28 kázání k významným dnům v roce a další jeho písemná díla. Ve známost vešel také pod jménem Elinando.

Zemřel ve vysokém věku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Blasius, ep. et m. in Armenia (asi r. 320); Ansgarius (865); Simeon et Anna; Celerinus, Celerina, Laurentius et Ignatius, m. Carthagine (s. III.); Leonius (s. IV.); Teridius et Remedius (s. IV./V.); Lupicinus, ep. Lugdunen (s. V.); Adelinus (asi 696); Wereburga (asi 700); Berlindis (s. VIII. až X.); Helinandus (po roce 1230); Ioannes Nelson (1578); Iustus Takayama Ukon (1615); Maria a Sancto Ignatio (Claudina) Thévenet (1837); Maria Anna Rivier (1838); Maria Helena Stollenwerk (1900); Aloysius Andritzki (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.