Světci k nám hovoří...


blah. Marie /Anna Helena/ Stollenwerk

Maria Helena Stollenwerk

3. února, připomínka
Postavení:řeholnice SSpS
Úmrtí:1900

ŽIVOTOPIS

Narodila se 28. 11. 1852 v Rollesbroich v arcidiecézi Kolína nad Rýnem v Německu jako Anna Helena Stollenwerk. Od dětství marně snila o přinesení evangelia pohanským národům. Postupem let poznala, že to nebude možné pro protináboženské postoje ve své zemi. Nakonec se dozvěděla, že nedaleko německých hranic na území Holandska ve Steylu, 17 km od Limburgu, se o. Arnold Janssen (pam. 15. 1.) chystá založit kongregaci směřující k misijnímu poslání Církve. Vydala se tam na konci roku 1882.

Zpočátku pracovala v kuchyni misijního domu. V roce 1889 společně s o. Arnoldem Janssenem a Josefou Štenmansovou se stala spoluzakladatelkou služebnic Ducha svatého. S přijetím hábitu 8. 12. přijala i jméno Marie. Heslem: „Ať žije svatý Trojjediný Bůh v našich srdcích a v srdcích všech lidí!" si připomínala vytyčený cíl.

V letech 1890-1898 řídila kongregaci jako představená. Dávala příklad velké opatrnosti, zbožnosti a poslušnosti vůči otci Arnoldovi. Oddána misijní práci připravila mnoho mladých sester pro misijní činnost. V roce 1895 poslala první sestry do Argentiny a dva roky poté další do Toga v západní Africe. Sama poznala, že její místo není v dalekých zemích, a podvolila se výzvě o. Arnolda přejít do kontemplativní kongregace služebnic Ducha svatého ustavičné adorace (z roku 1896). Jejím úkolem po zbytek života se stalo vyprošovat pomoc a požehnání celému zřízenému misijnímu dílu. Neboť všude platí, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Ve Steylu zemřela ve věku 47 let. Blahořečená byla 7. 5. 1995 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Blasius, ep. et m. in Armenia (asi r. 320); Ansgarius (865); Simeon et Anna; Celerinus, Celerina, Laurentius et Ignatius, m. Carthagine (s. III.); Leonius (s. IV.); Teridius et Remedius (s. IV./V.); Lupicinus, ep. Lugdunen (s. V.); Adelinus (asi 696); Wereburga (asi 700); Berlindis (s. VIII. až X.); Helinandus (po roce 1230); Ioannes Nelson (1578); Iustus Takayama Ukon (1615); Maria a Sancto Ignatio (Claudina) Thévenet (1837); Maria Anna Rivier (1838); Maria Helena Stollenwerk (1900); Aloysius Andritzki (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.