Světci k nám hovoří...


sv. Konstancius

Constantius, mansionarius

23. září, připomínka
Postavení:kostelník
Úmrtí:s. V

ŽIVOTOPIS

V Ankoně u Piceny v Itálii sloužil jako hlavní kostelník katedrály sv. Štěpána. Papež Řehoř Veliký o něm podal svědectví, že vynikl pokorou, měl dar zázraků a svůj život výhradně směroval k nebeským věcem, v nichž měl zalíbení. (Dialog I.,kap.5) Taková záliba ukazuje na pravou moudrost.

Jeho ostatky byly v pozdější době přeneseny do Benátek do chrámu sv. Basila.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.