Světci k nám hovoří...


sv. Adamnán

Adamnanus

23. září, připomínka
Postavení:kněz, opat
Úmrtí:704

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi r. 624-628 v Drumhome v hrabství Donegal v Irsku, jako syn Tinne a Ronnat ze šlechtického rodu. Je udáváno, že studoval v Clonard a r. 650 vstoupil do kláštera založeného sv. Kolumbou (pam. 9. 6.). Stal se knězem a v roce 679 byl v klášteře na Iona zvolen devátým opatem. Předchozího opata Failbe pravděpodobně zastupoval již v letech 673 až 676 za jeho pobytu v Irsku. Ostrov Iona patřil k Hebrides, připojeným ke Skotsku.

Adomnán vynikal znalostí Písma a úsilím o jednotu a mír. Kázal ve Skotsku i v Irsku (691 a 697). Věnoval se také hagiografii a napsal životopis sv. Kolumba. Mimoto popisoval Svatá místa (De locis sanctis) a třetím jeho nejznámějším spisem je Zákon bezúhonnosti (Innocents). Zemřel asi v 77 letech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.