Světci k nám hovoří...


blah. Petr Acotanto

Petrus Acotanto

23. září, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:asi 1187

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Benátek v Itálii. Za těžké nemoci v dětství ho otec zaslíbil Bohu a po uzdravení vychovával pro řeholní život. Po Petrově vstupu do kláštera sv. Jiří otec padl při účasti na křižáckém tažení do Svaté země. Petr se to dozvěděl před složením slibů a odešel z kláštera, aby se ujal rodinných záležitostí a pomáhal matce. Uznal prý dokonce, že v domě je zapotřebí mladé ženy a oženil se.

Po nějaké době navštívil jako poutník Svatou zemi a když se vrátil, našel ženu i matku pohřbené. Protože zůstal bezdětný a neměl žádné závazky, odešel znovu do kláštera sv. Jiří. Oblékl bílý hábit, složil sliby a žil jako laický bratr. Po smrti opata Paschala jej řeholníci chtěli zvolit opatem, ale on z pokory odmítl a na představeného doporučil jiného bratra. Sám si pak vyžádal dovolení k poustevnickému životu v blízkosti kláštera a žil asketickým životem až do smrti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.