Světci k nám hovoří...


blah. Helena Duglioli

Helena Duglioli

23. září, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:1520

ŽIVOTOPIS

Narodila se pravděpodobně v roce 1472 v Boloni v Itálii jako dcera notáře Silvera Duglioliho a Pentisily Boccaferri. (Během let se objevila druhá verze, že do Boloně přišla jako pětiletá dcera Mohameda II.) Od dětství byla vychovávána v křesťanské víře a rozhodnuta pro Krista. Velmi mladá složila slib panenství. V 17 letech se na nátlak matky provdala za 40tiletého Benedikta Dall'Olio. Jejich manželství trvalo pouhých 6 let, během kterých se navzájem podporovali v duchovním životě a údajně žili ve zdrženlivosti. Jako bezdětná vdova pak žila Helena kajícím životem a věnovala se službě bližním.

Zemřela v Boloni s pověstí svatosti 23. až 25 září. Její úcta začala snad hned po smrti. Byla pochována v kostele sv. Jana Monte. Akta beatifikačního procesu uvádějí kult od nepaměti, s uznáním od papeže Lva XII. 26. 3. 1828.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.