Světci k nám hovoří...


Sofie Ximénez Ximénez

Sofie Ximénez Ximénez

Marie Ximénez Purificación

Marie Ximénez Purificación

Marie del Río Messa

Marie del Río Messa

blah. Sofie Ximénez Ximénez, Marie Ximénez Purificación a Marie del Río Messa

Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa

23. září, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Sofie Ximénez Ximénez se narodila 15. 10. 1876 ve Valencii ve Španělsku. U karmelitek v chrámu Nejsv. Srdce Ježíšova poprvé přistoupila k přijetí Kristova těla a zde také přijala svátost biřmování. V roce 1905 se provdala za Karla de Díez del Río Bulmesnella, kterému první manželka zemřela a zanechala jej se třemi dětmi.

Sofie Ximénez měla s Karlem další 4 děti, které v lásce a víře vychovávali. Po 22tiletém manželství Karel zemřel a Sofie Ximénez zůstala vdovou. Zapojila se do Katolické akce a dalšího katolického sdružení. Působila jako katechetka a starala se o chudé.

Marie Ximénez Purificación byla její starší sestrou. Narodila se 3. 2. 1871 a vstoupila ke karmelitkám milosrdenství (CCV) ve Vic v diecézi Barcelona. Zde přijala jméno Marie de la Purificación od sv. Josefa a po noviciátu složila řeholní sliby. Pak vystřídala několik domů kongregace v provincii. Dne 11. 9. 1900 dostala s dalšími čtyřmi sestrami úkol založení školy v Murcii. V roce 1911 byla poslaná do Gandíe za představenou a v roce 1917 do Tarragony. V roce 1936, po vypuknutí občanské války, musela školu kongregace opustit a hledat ubytování u sestry Sofie ve Valencii. Zde nalezli útočiště i sestra Josefa Maria del Rio se synovcem.

Marie del Río Messa /Františka Josefa/ se narodila 30. 4. 1895 v Alicantě ve Španělsku. V šesti letech ztratila matku a otec Karel de Díez se později znovu oženil. Jeho ženou se stala Sofie Ximénez. Marie navštěvovala školu v Barceloně a v Leónu. Ve 22 letech vstoupila ke karmelitkám milosrdenství. Noviciát začala 23. 5. 1917 ve Vic v barcelonské diecézi. Po slibech byla poslaná do Tarrasy a pak na několik měsíců do Colegia de Gracia v Barceloně. Na počátku občanské války odcestovala do Valencie, kde nějakou dobu bydlela u Sofie a 23. září podstoupila mučednickou smrt společně se sestrou Marií de la Purificación.

Sofii Ximénez Ximénez se sestrou a nevlastní dcerou, kterým poskytla útočiště, červení gardisté zajali a povraždili. Jejich těla byla 23. září nalezena na křižovatce Campaner og Benicalap ve Valencii.

Všechny tři byly blahořečené 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. v Římě mezi 233 mučedníky občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.