Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Josef de Leonessa
Iosephus de Leonessa

4. února, připomínka
Postavení:kněz, misionář OFMCap
Úmrtí:1612

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1556 v Leonesse (Rieti) v Abruzzách a byl pokřtěn Euphranius. Brzy se stal sirotkem.

Příbuzní chtěli, aby se oženil, ale on odmítl nevěstu a v 17 letech odešel do kapucínského kláštera v Assisi. Žil tam ve velmi přísné kajícnosti, přijal jméno Josef a dosáhl kněžského svěcení.

Chtěl, a proto byl vyslán do Cařihradu, aby založil misii. Osvobozoval tam bezbranné otroky, pečoval o vězně, hlásal křesťanskou víru mezi mohamedány. Proto byl uvězněn a mučen. S probodnutou pravou rukou a nohou visel tři dny na šibenici. Dle tradice byl zázračně zachráněn andělem.

Vrátil se do Itálie a usiloval o obrácení hříšníků, o nápravu pohoršení a neřestí, kterých bylo hodně mezi křesťany. Kázal několikrát denně a projevoval velkou trpělivost. Při onemocnění, kdy musel podstoupit operaci, při níž měl být svázán, odmítl takové zajištění slovy, že mu v rukou stačí kříž. Ten, že je jeho poutem, že bude svázán Spasitelovými bolestmi a vše trpělivě snášet z lásky k němu. Tak se stalo, tehdy ještě neexistovala narkóza. Zemřel v klášteře Amatrice v diecézi Rieti.

V roce 1746 byl svatořečen.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioanna Valois (1505); Gilbertus, presb. (1189); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693); Rabanus Maurus (856); Isidorus, presb. in Ægypto (ca 449); Eutychius, m. Romæ (s. inc.); Papias, Diodorus et Claudianus (s. III); Phileas et Philoromus (s. IV); Aventinus, ep. Carnuten (ca.511); Aventinus, famulus (ca. 537); Nicolaus Studita (868); Ioannes Speed (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský