Světci k nám hovoří...


sv. Firmin

Firminus, ep. Ambianen.

25. září, připomínka
Postavení:biskup, mučedník
Úmrtí:století neznámé
Patron:Pikardie, Amiens, a Pamplony; dětí, bednářů, obchodníků s vínem a pekařů; vzýván proti horečkám, křečím, revmatismu, vodnatelnosti i proti suchu
Atributy:biskup s hlavou v ruce, palma, meč, jednorožec

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Navarra v Pamploně ve Španělsku. Není jisté zda žil ve 3. nebo 6. století. I když spolehlivě víme o jeho misijním působení na území dnešní Francie, kde se stal v Amiens prvním biskupem.

Podle jedné legendy, jeho otec Firmin byl zámožným římským senátorem, kterého při cestě do chrámu boha Jupitera s pohlednou a ctnostnou manželkou Eugenií, roz. Fermo, oslovil kněz Honestus, vystupující proti modlářství. Ten později vyučoval jejich nejstaršího syna, pokřtil ho a učinil svým akolytou. Později Firmin přijal svátost kněžství od biskupa Onorato Toulouse a biskupské svěcení. Pak byl poslán hlásat evangelium do Aquitanie v dnešní Francii. Radostnou zvěst hlásal v oblasti kolem Agen, v Auvergne (oblasti u současného Clermont-Ferrand) a v Beauvaisis. Zde byl pronásledován guvernérem Valeriem, vězněn a bičován. Podařilo se mu však uprchnout a pokračovat na sever do Amiens, starověkého Samobriva Ambianorum v Gallia Belgické. V Amiens (v regionu Picardie) je veden jako první biskup pro město a okolí v samém začátku 4. století. Po víceletém působení byl guvernérem Sebastianem znovu uvězněn a protože pevně odmítal vzdát se víry, byl ve vězení sťat.

Při otevření jeho hrobu, kolem roku 600, z něj vycházela příjemná květinová vůně a světlo. Hovoří se také o mnoha zázracích, ale legendární podání nemá spolehlivé doložení a není jediné.

Také je vhodné připomenout, že světci téhož jména "Firmin z Amiens" (včetně místa) jsou připomínáni tři. Vedle uvedeného se jedná o opata (s pam. 11. 3.) a o dalšího biskupa s pam. 1.září. V Pamploně je slavení dnešního mučedníka je spojováno se slavností, při níž se prohání ulicemi býci, mnozí si ověřují svou statečnost a na 850 metrech k aréně dochází i ke zraněním. Kult je zde udržován od r. 1186, kdy biskup Peter II. obdržel část relikvií sv. Firmina z Amiens. Od posvěcení jeho oltáře v r. 1217 je oslavován dost pompézně celý oktáv. Vedle běhu před rozdivočelými zvířaty jsou konány býčí zápasy a velké trhy. Nedá se ovšem říci, že by sv. Firmin něco z toho podporoval. Hlavní slavnosti v jeho rodišti byly přesunuty z původních říjnových na 7. 7.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cleophas (I. stol.); Firminus, ep. Ambianen. (století neznámé); Paulus, Tatta (asi s. IV.); Finbarrus (s. VI.); Aunacharius (605); Ermenphridus, abbas (asi 670); Sergius de Radonez (1392); Marcus Criado (1569); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus /Iosephus/ Bengoa Aranguren et Paulus Maria /Petrus/ Leoz y Portillo (1936); Ioannes Codera Marqués (1936); Antonius Rodriguez Cid (1936); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus (Iosephus) Bengoa Aranguren et Paulus Maria (Petrus) Leoz y Portillo (1936); Solemnis (ante 511); Principius (s. VI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.