Světci k nám hovoří...


Raban Maur (vlevo), předává své dílo arcibiskupovi z Mohuče

Raban Maur (vlevo), předává své dílo arcibiskupovi z Mohuče

sv. Raban Maurus

Rabanus Maurus

4. února, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:856

ŽIVOTOPIS

Pocházel z franckého rodu. Byl vychováván ve velké zbožnosti jak v rodině, tak od devíti let v klášteře Fuldy. Další jeho vzdělávání bylo v Toursu. Vzal si k srdci slova svého duchovního vůdce Alkuina, aby se cvičil v lásce a žil vždy a všude pro Boha. V tom hledal své štěstí.

Naučil se řecky, hebrejsky a syrsky a stal se správcem klášterní školy. Věnoval se výkladu Bible i spisovatelské činnosti. Byl zvolen fuldenským opatem a později arcibiskupem mohučským. Jako opat rozšířil klášterní knihovnu a na klášterním pozemku vystavěl kostel. Pamatoval na chudé, vyvíjel úsilí o rozšíření víry mezi pohany. Choval mimořádnou úctu k papeži, vynikal pokorou a vedl přísný život bez masa a vína. Pro jeho znalosti mu bylo přezdíváno "zbrojírna vědy." Má velké zásluhy o německé školství.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eutychius, m. Romæ (století neznámé); Papias, Diodorus et Claudianus, martyrum in Pamphylia (s. III.); Phileas et Philoromus (s. IV.); Isidorus, presb. in Ægypto (asi 449); Aventinus, ep. Carnuten (po roce 511); Aventinus, famulus (asi 537); Rabanus Maurus (856); Nicolaus Studita (868); Gilbertus, presb. (1189); Ioanna Valois (1505); Ioannes Speed (1594); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.