Světci k nám hovoří...


sv. Nilus

Nilus, abbas Cryptoferren

26. září, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1004/1005

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 910 v Rusiano (dnešní Rossano) v provincii Cosenza v regionu v Kalábrii v jižní Itálii. Rodiče byli řeckého původu, vychovávali ho ve víře a svěřovali Matce Boží. V mládí se stal finančním úředníkem a zamiloval se. Snad už předtím uvažoval o cestě mnišství nebo na ni dokonce vkročil. Názory historiků a hagiografů se na období jeho mládí liší. Údajně měl dceru, kterou pravděpodobně za epidemie ztratil i s manželkou a sám rovněž prožil vážné onemocnění. Tyto okolnosti ho vedly k hlubšímu zamyšlení nad smyslem života a s velkou kajícností se rozhodl stát mnichem nebo poustevníkem.

Řeholní hábit oblékl v basiliánském klášteře v Mercurion. Život modlitby doplňoval studiem i když neměl přání stát se knězem. Vynikal pokorou a životem plným odříkání.

Po určité době požádal o dovolení k poustevničení. Se souhlasem představených odešel do skalní jeskyně v nepříliš vzdálené hoře. Časem za ním přišli další zájemci o následování jeho způsobu života, ač představoval velmi tuhou kázeň a to nakonec vedlo ke vzniku nového kláštera. Z činnosti sv. Niluse je mimo jiné jmenována ruční práce, přepisování knih, četba Písma a spisů sv. Otců. Pro mnohé obyvatele byl jejich rádcem.

Zprávy o životě tohoto světce se místy různí nebo nesprávně navazují. Skutečností je, že Nilus založil více řeckých klášterů. V malém klášteře sv. Adriána u Rossano poblíž San Demetrio Corona, postaveném v roce 953, byl představeným. Někde bývá uváděn jako igumen či opat, ale nehovoří se o svěcení, které k té hodnosti patřilo. V roce 970 vznikly snahy o to, aby se stal biskupem. Toto však odmítl a doporučil někoho jiného.

Dvakrát byl navštívit montekasinský klášter a od opata Aligerna (949-86) dostal klášter ve Vallelucio, kde vedl bratry 15 let jako opat. V roce 994, kdy už měl Nilus asi 84 let, bylo zapotřebí přestěhovat se do Serperi blízko Gaety v Laziu. O pět let později jej zde navštívil císař Oto III. a vida nuzné poměry, nabídl přestavbu kláštera. Nilus však více stál o přispění na dobročinné účely.

V roce 1004 byl Nilus navštívit klášter Tusculum (dnes Frascati), tam měl mystický zážitek, při němž P. Maria s ním mluvila o dalším domově jeho komunity. V té souvislosti se odebral do Grottaferraty asi 18 km od Říma, kde pod Monte Cavo vybudoval klášter. I když je zde veden jako první opat, zemřel prý před dokončením výstavby 27. 12. 1004. Datum není podle martyrologia však zaručené, někde se vyskytuje až rok následující. Nilus je uctíván katolickou i pravoslavnou církví.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cosmas et Damianus (asi s. III.); Gedeon (asi kolem r. 1050 př. Kr.); Nilus, abbas Cryptoferren (1004/1005); Teresia /Maria Victoria/ Couderc (1885); Gaspar Stanggassinger (1899); Aloysius Tezza, presbyter (1923); Maria Jordá Botella (1936); Iulius) Esteve Flors (1936); Teresia (Maria Victoria) Couderc (1885); Bonaventura (Iulius) Esteve Flors (1936); Senator, m. Albani (s. III/IV); Eusebius, ep. Bononien. (s. IV); Stephanus de Rossano, monachus (1001); Lucia de Caltagirone (1400); Maria a Refugio (Teresia) Rosat Balasch et Maria a Calvario (Iosepha) Romero Clariana. (1936); Iosephus Maria Vidal Segú (1936); Raphael Pardo Molina (1936); Crescentia Valls Espí (1936); Leo (Emmanuel) Legua Martí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.