Světci k nám hovoří...


sv. Isidor Egyptský (Pilusijský)

Isidorus, presb. in Ægypto

4. února, připomínka
Postavení:mnich a kněz
Úmrtí:asi 449

ŽIVOTOPIS

Pocházel z egyptské Alexandrie. Žil v pouštní jeskyni v blízkosti Nilu po vzoru egyptských mnichů. Později shromáždil kolem sebe muže, s nimiž vybudoval klášter, kde se stal knězem. Byl velmi štědrý k chudým, i když sám k nim patřil. Popsal život mnichů a jejich boje o křesťanskou dokonalost. Napsal mnohá poučení a spisy proti heretikům. V Janu Zlatoústém viděl svého učitele, a když se proti němu nepřátelé spikli, psal na jeho obhajobu císaři Arkádiovi a alexandrijskému patriarchovi Teofilovi. Císaře Theodósia žádal v r. 431 o svolání třetího všeobecného koncilu do Efezu.

Zemřel ve vysokém stáří ve svém klášteře poblíž města Pilusie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eutychius, m. Romæ (století neznámé); Papias, Diodorus et Claudianus, martyrum in Pamphylia (s. III.); Phileas et Philoromus (s. IV.); Isidorus, presb. in Ægypto (asi 449); Aventinus, ep. Carnuten (po roce 511); Aventinus, famulus (asi 537); Rabanus Maurus (856); Nicolaus Studita (868); Gilbertus, presb. (1189); Ioanna Valois (1505); Ioannes Speed (1594); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.