Světci k nám hovoří...


sv. Eutychius

Eutychius, m. Romæ

4. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Zpráva o tomto mučedníkovi se zachovala jako epitaf v podobě epigramu na mramorové náhrobní desce, která je jedinou plně zachovanou z té doby. Deska je prý 1 m vysoká a 2 m široká. Do 16. století byla připevněna ke zdi v hrobce svatého Šebestiána na Via Appia (u silnice na Brindisi) v Římě.

Nápis informuje o tom, že Eutychius vydržel vícenásobné mučení katů, byl po dvanáct dní zavřen bez jídla do špinavého vězení, které bylo dlážděno ostrými střepy, aby vězeň nemohl odpočívat. Po těchto dnech byl v Římě vhozen do studny, kde zemřel.

Tento epitaf s epigramem připisovaným papeži Damasovi je jedinou zprávou o tomto mučedníkovi.

Podle slov Baronia a Panciroliho bylo tělo sv. Eutychia přeneseno do baziliky sv. Vavřince (San Lorenzo), kde bylo v roce 1577 uloženo společně s ostatky sv. Damase (pam. 11. 12.) pod hlavní oltář a kde trvá jejich uctívání.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eutychius, m. Romæ (století neznámé); Papias, Diodorus et Claudianus, martyrum in Pamphylia (s. III.); Phileas et Philoromus (s. IV.); Isidorus, presb. in Ægypto (asi 449); Aventinus, ep. Carnuten (po roce 511); Aventinus, famulus (asi 537); Rabanus Maurus (856); Nicolaus Studita (868); Gilbertus, presb. (1189); Ioanna Valois (1505); Ioannes Speed (1594); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.