Světci k nám hovoří...


sv. Hiltruda /Ada/

Hiltrudis

27. září, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:po r. 800
Patron:vzývána při horečnatých onemocnění
Atributy:kniha, olejová lampa, věnec kolem hlavy

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou hraběte Wiberta z Poitiers a sestrou Gontrada, prvního opata z Liessies. O její ruku se ucházel hrabě z Ugo Burgundy, ale ona svatbu odmítla, protože se rozhodla zasvětit svůj život Bohu celibátním slibem. Asi v roce 768 přijala od biskupa v Cambrai řeholní závoj. Později žila asi po 17 let v odloučenosti, prý podobně jako rekluza. S asketickým hnutím tohoto typu se však setkáváme až ve XII. století. Proto mohlo jít spíše jen o mnišku žijící v samotě. Zemřela 27. září po roce 800 v pověsti svatosti. Udáván je klášter Laetiénsi v Hannonia Austrasia v Belgii, zřejmě poblíž hranice s Francií.

Vyzdvižení jejích ostatků biskupem z Cambrai je uváděné s datem 17. 9. 1004. Šiřitelem kultu byl opat z Liessies a její lebka byla umístěna do stříbrného relikviáře v r. 1587. Během třicetileté války byly její ostatky v Monsu. Několikrát změnily relikviář a jejich pravost pak byla potvrzena v r. 1842.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius de Paul (1660); Hiltrudis (po r. 800); Elzearus de Sabran (1323); Iosephus Fenollosa Alcayna et Fidelis /Marianus/ Climent Sanchés (1936); Francisca Xaveria /Maria/ Fenollosa Alcaina et Herminia Martínez Amigó (1936); Caius, ep. Mediolanen. (s. III); Florentinus, m. in Gallia (s. V); Adolphus et Ioannes (ca.825); Ioannes, m. Cordubæ (ca.825); Laurentius de Ripafratta (1456); Ioannes Baptista Laborier du Vivier (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.