Světci k nám hovoří...


blah. Josef Fenollosa Alcayna a Fidelis Climent Sanchés

Iosephus Fenollosa Alcayna et Fidelis /Marianus/ Climent Sanchés

27. září, připomínka
Postavení:mučedníci OFMCap
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Josef Fenollosa Alcayna pocházel z Puzol ve Španělsku. Vstoupil do kapucínského řádu, stal se knězem a zemřel za občanské války poblíž Sagunta, podobně jako bratr Fidelis Climent Sanchés. S ním byl blahořečený 11. 3. 2001 mezi 233 španělskými mučedníky.

Fidelis Climent Sanchés bývá rovněž uváděn ve skupině 16 druhů Aurelia Ample Alcaide (pam. 28. 8.). Narodil se 8. 1. 1856 v Puzol ve španělské diecézi Valencie jako syn Mariana Climent a Mariany Sanchés Sanchís. Kapucínský hábit oblékl 14. 6. 1881 a 17. 6. 1884 složil řeholní sliby.

Míval službu na fortně, mimo jiné pracoval jako zahradník i jako kuchař. Byl mužem víry a hluboké modlitby, kterému snad nikdy nechyběl úsměv. Zůstal laickým řeholním bratrem, žil v oddanosti k Panně Marii, vynikl v ctnostech poslušnosti, pokory, tichosti a kajícnosti. Vystřídal kláštery v Barceloně, Totana, Orihuele a ve Valencii. Po vypuknutí občanské války byl nucen v 80 letech uchýlit se do domu svých příbuzných, odkud byl brutálně odvlečen a pak u Sagunta popraven.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius de Paul (1660); Hiltrudis (po r. 800); Elzearus de Sabran (1323); Iosephus Fenollosa Alcayna et Fidelis /Marianus/ Climent Sanchés (1936); Francisca Xaveria /Maria/ Fenollosa Alcaina et Herminia Martínez Amigó (1936); Caius, ep. Mediolanen. (s. III); Florentinus, m. in Gallia (s. V); Adolphus et Ioannes (ca.825); Ioannes, m. Cordubæ (ca.825); Laurentius de Ripafratta (1456); Ioannes Baptista Laborier du Vivier (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.