Světci k nám hovoří...


Františka Fenollosa Alcayna

Františka Fenollosa Alcayna

Hermina Martínez Amigó

Hermina Martínez Amigó

blah. Františka Fenollosa Alcava a Hermina Martínez Amigó

Francisca Xaveria /Maria/ Fenollosa Alcaina et Herminia Martínez Amigó

27. září, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Františka Fenollosa Alcayna se narodila 24. 5. 1901 v Rafel-Bunol ve Španělsku a byla sestrou Josefa Fenollosa Alcayna. V roce 1921 vstoupila do komunity kapucínek třetího řádu. První časné sliby složila po třech letech a věčné sliby v roce 1928. V Masamagrell jí byla svěřena péče o novicky. Vynikala vroucí láskou, pokorou, vyzařovala klid a oplývala úsměvem. Za občanské války se vrátila k rodině, kde byla 27. 9. 1936 se svým bratrem Josefem zatčena a téhož dne zemřela mučednickou smrtí.

Hermina Martínez Amigó se narodila 31. 7. 1887 v Puzol ve Španělsku. Provdala se 24. 2. 1916 a měla dvě dcery, které v útlém dětství zemřely. Založila pak společnost zaměřenou na péči o chudé nemocné a stala se členkou Katolické akce. Vedle lásky k chudým vynikala úctou k eucharistii, v níž svého Pána denně přijímala. Žila rovněž mariánskou úctou s častou modlitbou sv. růžence. Za občanské války, v níž převládala snaha zlikvidovat katolickou církev ve Španělsku, byla pro život z víry zatčena 27. 9. a zabita i se svým manželem.

Obě ženy byly od papeže Jana Pavla II. blahořečené 11. 3. 2001 mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius de Paul (1660); Hiltrudis (po r. 800); Elzearus de Sabran (1323); Iosephus Fenollosa Alcayna et Fidelis /Marianus/ Climent Sanchés (1936); Francisca Xaveria /Maria/ Fenollosa Alcaina et Herminia Martínez Amigó (1936); Caius, ep. Mediolanen. (s. III); Florentinus, m. in Gallia (s. V); Adolphus et Ioannes (ca.825); Ioannes, m. Cordubæ (ca.825); Laurentius de Ripafratta (1456); Ioannes Baptista Laborier du Vivier (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.