Světci k nám hovoří...


Svatí mučedníci z Pontu

martyres in Ponto

5. února, připomínka
Úmrtí:koncem s. III.

ŽIVOTOPIS

Zde je vzpomínka na větší počet mučedníků z Pontu (v dnešním Turecku) při pronásledování císařem Maximianem. Počet křesťanů, kteří zde byli krutě a opakovaně mučeni, není znám, proto byli všichni společně zahrnuti do této památky. Z muk, které prožívali, je připomínáno kropení roztaveným olovem, drcení a probodávání částí těla.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agatha, virgo et m. Catanæ. (asi 251); martyres in Ponto (koncem s. III.); Avitus, ep. Viennen (518); Ingenuinus (asi 605); Lucas, abbas (995); Albuinus (1005/1006); Sabas de Collesano, monachus (995); Adalheidis, abbatissa (1015); Francisca Mézière (1794); Elisabeth Canori Mora (1825); Iesus Méndez (1928)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.