Světci k nám hovoří...


sv. Gerald

Geraldus, ep. Biterren.

5. listopadu, nic
Postavení:biskup CRV
Úmrtí:1123

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1070 v obci Puissalicon, 15 km severně od Béziers ve Francii. Mezi augustiniánské kanovníky v Cassan byl zapsán pravděpodobně již před rokem 1085. V roce 1094 byl uváděn jako jáhen a později jako kněz. Asi ve 36 letech byl zvolen převorem. Provedl přestavbu kláštera i chrámu, který byl posvěcen 5. 10. 1115.

Žil prostě, byl obdivuhodně upřímný, vynikal láskou k Bohu i k chudým a s vyšší hodností stále více usiloval o ducha pokory. Když byl v roce 1122 povolán na biskupský stolec v Béziers, všechny své příjmy vydal na zlepšení podmínek chudých ve své diecézi. Postižen nemocí 5. října následujícího roku zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Geraldus, ep. Biterren. (1123); Domninus, m. in Palæstina (307); Theotimus, Philotheus, Timotheus et Auxentius (307); Marcus, episcopus (asi s. IV.); Bertilla (s. VI. – zač. s. VIII.); Fibicius (asi 450); Guethnocus (s. VI.); Gomidas Keumurgian (Cosmas de Carboniano) (1707); Guido Maria Conforti (1931); Ioannes Antonius Burró Más (1936); Maria a Monte Carmelo Viel Ferrando (1936); Bernardus Lichtenberg (1943); Gregorius Lakota (1950)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.